'นักสู้ปอสี่' พร้อมเปลี่ยนสกลนครจาก 'หมู่บ้านเสื้อแดง' เป็น 'หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน'

'นักสู้ปอสี่' ประกาศพร้อมเปลี่ยนเมืองสกลนครจาก "หมู่บ้านเสื้อแดง" เป็น "หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน" ให้ครบทุกหมู่บ้าน หวังล้างอดีตที่ผ่านมาเคยนำพามวลชนหลงผิด ลั่นวันนี้ขออยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี

4 พ.ย.2565 - ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านกุสุมาลย์ ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน นางนิตยา นาโล หรือ "นักสู้ปอสี่" ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคอีสาน นายพงศ์พัฒ รุ่งเรือง รองประธานภาคฯ น.ส.กัญญ์ชลิดา แก่นท้าว ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันจังหวัดสกลนคร นางหทัยทิพย์ จารุสาร ประธานกลุ่มฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมเปิดหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ตามแนวทางของ “แรมโบ้อีสาน” นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้าน ชนบท และ อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง แสดงพลังเปิดเป็นหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน ตามสโลแกนที่ว่าอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี

นางนิตยา นาโล หรือ "นักสู้ปอสี่" ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคอีสาน กล่าวว่า อดีตที่ผ่านมาตนคือประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน และการเปิดหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน เราต้องการจะให้อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง มาประกาศตนเป็นหมู่บ้านที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งที่ผ่านมาเราจะถูกประณามและถูกว่ากล่าวจากประชาชนทั่วไปว่าหมู่บ้านเสื้อแดง คือหมู่บ้านล้มเจ้าที่เราเคยกระทำมาต้องดำเนินการแก้ไข เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราเองก็ไม่เคยคิดจะล้มเจ้า ล้มสถาบันแต่อย่างใด แต่ก็มีวิทยากรที่มาร่วมเดินสายเปิดหมู่บ้านกับพวกเรานำเอาคำพูดต่างๆ นานา มาปลูกฝังชาวบ้านจนตนเองทราบพฤติกรรมต่างๆ จึงต่อต้านและเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ.2555 เราจึงได้เปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและประชาชนรากหญ้ามาก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จาก ร.9-ร.10

นางนิตยา กล่าวต่อว่ากระทั่งปี พ.ศ. 2557 ได้ยกฐานะจากหมู่บ้านเสื้อแดง มาเป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน จนถึงปัจจุบัน แม้วิกฤตเศรษฐกิจไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของพวกเราก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงอยากจะให้อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง และหมู่บ้านอื่น ๆ มีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ

นางนิตยา กล่าวอีกว่า เราได้รับแนวทางจาก นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้อีสาน” อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการสลายความเป็นสีเสื้อจะไม่ให้มี เสื้อสีแดง เสื้อสีเหลือง หรือเสื้อสีน้ำเงิน จะมีเพียงเสื้อสีเดียวนั่นก็คือ สีแห่งความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกับต้องการจะส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ให้กระจายการเปิดหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ไปทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร ที่ตนเคยเป็นอำเภอเสื้อแดงและจังหวัดเสื้อแดง แต่วันนี้จะขอเปิดเป็นหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันไปทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล และ ทุกอำเภอ ให้ครบ

ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคอีสาน กล่าวต่อว่าตอนนี้ทางเราได้ให้ประธานแต่ละอำเภอของเมืองสกลนคร เพื่อประสานประธานตำบล และประธานหมู่บ้านดำเนินการเปิดกันเอง เหมือนกับการเปิดหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ก่อนปักป้ายหมู่บ้านเราให้ปราชญ์ชาวบ้านมาพูดคุยกับประชาชนถึงความเป็นมาของ แผ่นดินไทย ถ้าไม่มีกษัตริย์ไทย จะมีแผ่นดินไทยมาจนถึงวันนี้ได้อย่างไร หลังจากนั้นก็ให้ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาพูดถึงการนำเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการใช้ในชีวิตจริงว่าประสบผลสำเร็จอย่างไรและจะต้องต่อยอดอย่างไรให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน 4 ภาค ร่วมทำบุญและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระพันปีหลวง

นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย และตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางนิตยา นาโล หรือ “นักสู้ปอสี่” ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคอีสาน นายไวทิต ศิริสุวรรณ ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคกลาง นายทวี ประหยัด

'อานนท์' เข้ารับรางวัลพระราชทาน 'สยามธิราชสวามิภักดิ์ ใต้ร่มพระบารมี ฅนธรรมดี'

คนทำดีเป็นศรี ตัวอย่างแก่ประเทศ “อานนท์ แสนน่าน” เข้ารับรางวัลสยามธิราชสวามิภักดิ์ ใต้ร่มพระบารมี  ฅนธรรมดี สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่น ปี 66

'อานนท์ แสนน่าน' ระดมอดีตหมู่บ้านเสื้อแดง 28,580 แห่ง ประกาศกาเบอร์ 22 หนุนลุงตู่เป็นนายกฯต่อ

นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย นางนิตยา นาโล อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน นายสมชัย แสงทอง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ นายไวทิต ศิริสุวรรณ

แรมโบ้-รวมไทยสร้างชาติเบอร์ 22 รุกหมู่บ้านเสื้อแดงหนุน 'ลุงตู่' นายกฯอีกสมัย

แรมโบ้อีสาน-รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ มอบอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง 4 ภาค และ ผรท. ลงพื้นที่หนักชูนโยบาย 'ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ' ขณะที่ 'อานนท์ แสนน่าน' ขานรับวางแนวทางเข้าถึงทุกหมู่บ้าน หวังให้ 'ลุงตู่อยู่ต่อ' เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย

อดีตสหายฯ-หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ผนึกพลังหนุนมาตรา 112 ปกป้องสถาบัน

อดีตสหาย ผกค. ร่วมกับหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อดีตสหาย ยันการต่อสู้ในอีดตเราเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพียงเรียกร้องความเสมอภาคเท่านั้น ย้ำขอหนุนใช้ ม.112 ประกาศปกป้องสถาบัน

'เหลือง-แดง' ผนึกกำลังเปิดหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน เมืองร้อยเอ็ด

นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย นางนิตยา นาโล หรือ "นักสู้ปอสี่" ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคอีสาน นายสงกา มูลพิรัตน์ กำนันตำบลโหรา นายสะอาด อินทรไธสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา