ไทยหนุนปฏิญญา 'นวัตกรรมแม่น้ำโขง'

ไทยเห็นชอบแนวคิดหลักของปฏิญญานวัตกรรมและความร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำและความยั่งยืนของลุ่มน้ำโขง ก่อนถก เม.ย.2566

24 พ.ย.2565 - ที่โรงแรม Inter Continental Grand Ho Tram จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า สปป.ลาว นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 29 และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 27 โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแนวคิดหลักปฏิญญาสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ในเดือนเมษายน 2566 ซึ่ง สปป.ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ทั้งนี้ ประเทศไทยเห็นชอบแนวคิดหลักของปฏิญญาฯ ที่ว่า “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำและความยั่งยืนของลุ่มน้ำโขง” และยินดีจะเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาค เพื่อพิจารณาจัดทําปฏิญญาฯ ร่าง สุดท้าย เสนอในการประชุมระดับรัฐมนตรี ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นําลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 4 ต่อไป

พร้อมกันนี้ ประเทศไทยให้การสนับสนุนการจัดเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นําลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 4 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้ง สนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาในลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิก

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กป้อม' ลงพื้นที่มุกดาหาร ติดตามแก้ปัญหาน้ำ สั่งรับมือภัยแล้ง-แก้ปัญหาที่ดินทำกิน

'บิ๊กป้อม' ลงพื้นที่จ.มุกดาหาร ติดตามแก้ปัญหาน้ำภาคอีสาน สั่งรับมือภัยแล้ง-แก้ปัญหาที่ดินทำกินประชาชน

ด่วน! โปรดเกล้าฯ 3 รัฐมนตรีใหม่แล้ว 'ธนกร' ผงาด รมต.ประจำสำนักนายกฯ

ในหลวงโปรดเกล้าฯ 3 รัฐมนตรีใหม่แล้ว 'นริศ' มาตามโผ ส่วนค่ายสมุทปราการได้เก้าอี้สมใจ 'ธนกร' ผงาดนั่งเก้าอี้ รมต.ประจำสำนักนายก

ไทยเห็นชอบแนวคิดหลักของปฏิญญา ฯ ที่ว่า “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ําและความยั่งยืนของลุ่มน้ําโขง”

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม Inter Continental Grand Ho Tram จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช.