กฟก.เข้ารับนโยบาย 'จุรินทร์' รับพรปีใหม่ สั่งเร่ง 3 เป้าหมายกองทุนฯ

10 ม.ค.2566 - นายสไกร พิมพ์บึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกอบด้วย นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการหนี้ฯ รองประธานกรรมการหนี้ฯ นายสมศักดิ์ โยอินชัย นางนิสา คุ้มกอง นายดรณ์ พุมมาลี รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วน ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ในฐานะ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 13 หน่วยงาน เข้าร่วมรับนโยบายการทำงาน พร้อมอวยพรปีใหม่

โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่าขอขอบคุณที่เสียสละทุ่มเททำงานมาตลอดทั้งปี และขอให้เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ บรรลุตามภารกิจและเป้าหมายของกองทุนฟื้นฟูฯ ที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร และด้านการบริหารงานสำนักงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ขออวยพรจตุรพิธพรให้กับทุกคนที่เป็นพลังส่วนตน เป็นพลังให้กับร่างกายจิตใจ เพราะมีจตุรพิธพรนี้มีความหมายถึง พร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ขอให้ทั้ง 4 พรนี้อยู่กับทุกท่าน และนอกเหนือจากนี้ขอให้ทุกท่านสมปรารถนาดั่งที่ตั้งใจไว้ในทุกประการ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กฟก.ยกทีมเข้าพบนายกสภาทนายความ หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรให้บรรลุผลตาม MOU

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ สำนักงาน กฟก. พร้อมด้วยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารฯ และคณะผู้บริหาร เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อ

'แรมโบ้' รับหนังสือพร้อมนำเสนอนายกฯ ของบสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูฯ แก้ปัญหาให้เกษตรกร

ผู้บริหารสำนักงาน กฟก. ผู้แทนจากคณะกรรมการ กฟก. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ฯ และคณะอนุกรรมการจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,400 คน ยื่นหนังสือถึง

เลขาธิการ กฟก. ย้ำเกษตรกรหากมีปัญหาเรื่องหนี้สิน และต้องการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ให้ติดต่อ กฟก.โดยตรง

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบกลางปี 2565

เลขาฯ สไกร นำทีมผู้บริหาร ลุยใต้ สร้างความเข้าใจสาขา เตรียมพร้อมใช้งบกลาง ซื้อหนี้ 1,500 ลบ. และฟื้นฟูอาชีพ 270 ลบ. ให้แล้วเสร็จก่อน ก.ย.นี้

วันที่ 17 เม.ย. 65 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

ครม.ไฟเขียว ปรับโครงสร้างหนี้ 4 แบงก์รัฐ ให้สมาชิก กฟก. 50,621 ราย มูลหนี้รวมกว่า 9.2 พันล้าน

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก.

สมาชิก กฟก. ยกทัพขอบคุณรัฐบาล ดันงบกลางเพื่อฟื้นฟู-แก้หนี้ให้เกษตรกร

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กลุ่มเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ประมาณ 200 คน นำโดย นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี