เคาะแล้วร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มนำเข้า 'ไม้-ไม้แปรรูป'

รัฐบาลเห็นชอบข้อเสนอกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มนำเข้าไม้-ไม้แปรรูป ต้องระบุพิกัดศุลกากรเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

18 ม.ค.2566 - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ม.ค.นั้น ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

โดยร่างประกาศฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการในการนำเข้าไม้ท่อนและไม้แปรรูป รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์จากไม้เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำไม้และไม้แปรรูป รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 และปรับปรุงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.ห้ามนำเข้าไม้ท่อน (เช่น ไม้ฟืน ไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้วที่ตกแต่งหยาบ ๆ เป็นต้น) ทางด่านศุลกากรในเขตจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี และเพิ่มเติม ห้ามนำเข้าไม้ท่อนและไม้แปรรูป (เช่น ไม้ซีก ไม้รัดถัง ไม้หมอนรถไฟ เป็นต้น) ทางด่านศุลกากรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนที่มีทรัพยากรป่าไม้สมบูรณ์ ซึ่งอาจมีการตัดไม้แล้วนำมาสวมรอยในการนำเข้าได้

2.ห้ามนำเข้าไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูงที่นำเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเดิมไม่ได้กำหนดไว้

3.กำหนดให้ไม้ท่อน (จากเดิมที่เรียก ไม้ซุง) ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้าทุกด่านศุลกากร โดยยกการตีตราประทับของประเทศผู้ผลิต

4.ระบุพิกัดศุลกากรของไม้แต่ละประเภทในบัญชีท้ายร่างประกาศตามคำขอของกรมศุลกากร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบกลางของกรมศุลกากร และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้าไม้และเจ้าหน้าที่ในการตีความประเภทไม้ตามร่างประกาศฉบับนี้

5.กำหนดนิยามคำว่า สิ่งประดิษฐ์ หมายความว่า ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ บานประตู บานหน้าต่าง ไม้วงกบ ไม้คิ้ว ไม้บัว ฯลฯ เพื่อระบุลักษณะของไม้แปรรูปที่ผู้นำเข้าต้องดำเนินการตามร่างประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ร่างประกาศฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลปลื้มชายแดนใต้ใช้ Soft Power สร้างลายผ้าถ่ายทอดประวัติศาสตร์

นายกฯ ชื่นชมสองวิสาหกิจชุมชนชายแดนใต้ ใช้ Soft Power สร้างลายผ้าถ่ายทอดประวัติศาสตร์ยุคศรีวิชัยในแนวคิด 'ปลุกภูมิปัญญาจากขุนเขาสู่ลวดลายอัตลักษณ์บนผืนผ้า'

ท่องเที่ยวฟื้น! 3 เดือนแรกของปีนักท่องเที่ยวเข้าไทย 5.5 ล้านคน

สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยดีวันดีคืน 3 เดือนแรกปี 2566 ต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 5.5 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2 แสนล้านบาท

'บิ๊กตู่' ลั่นครม.ไม่ใช่ยาหมดอายุ กล่าวย้ำขอบคุณ รมต. ขอให้ทำงานกันต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งด้วยว่าช่วงที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯได้ชี้แจงข้อปฏิบัติของคณะรัฐมนตรี ช่วงที่มีพระราชกฤฎีกายุบสภา ขอให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 169 ที่ใช้กับคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานด้านการศึกษา-สาธารณสุข เสี่ยงถูกคุกคามโจมตีทางไซเบอร์มากที่สุด

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ครม.แบ่งงาน หลัง 'เรียงหิน-พุทโธ่' กลับบ้านเก่า

ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า การประชุมวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นเนื่องจากเป็นวันเกิดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

'วิษณุ' แจงตำแหน่ง 'บิ๊กตู่-รมต.-ขรก.การเมือง' ไม่ต้องเรียกรักษาการ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาว่า ขณะนี้หากจะเรียกตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังเรียกนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม จะไม่ใช้คำว่ารักษาการ เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให้เหตุผล