สมาชิก กบข.ต้องรู้ไว้กฎหมายแก้ไขฉบับที่ 8 มีผลบังคับใช้แล้ว!

รองโฆษกรัฐบาลเผย กฎหมายใหม่! พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2566 เพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้สมาชิก กบข.มีผลบังคับใช้แล้ว

23 มี.ค.2566 – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แจ้งกฎหมายใหม่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีการแก้ไขปรับปรุงทั้งหมด 5 ประเด็นสำคัญ เพื่อทวีค่าเงินออมให้แก่สมาชิก สรุปสาระสำคัญดังนี้

1.สมาชิก กบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุด 27% ของเงินเดือน เมื่อรวมกับเงินสะสม 3% จะสามารถออมกับ กบข. ได้สูงสุดถึง 30% จากเดิมที่ออมเพิ่มได้สูงสุดเพียง 12% เท่านั้น

2.เมื่อสมาชิกเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน จะมีผลต่อเงินทุกประเภทในบัญชีรายบุคคล ประกอบด้วย เงินสะสม เงินออมเพิ่ม เงินสมทบ เงินชดเชย และเงินประเดิม จากเดิมที่เงินประเดิม และเงินชดเชย จะถูกกำหนดให้ลงทุนในแผนหลัก สมาชิกจะไม่สามารถเลือกแผนการลงทุนได้

และ 3.สมาชิก กบข. ใหม่ หากไม่ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุน กบข. จะกำหนดแผนการลงทุนเริ่มแรกเป็นแผนสมดุลตามอายุ จากเดิมที่สมาชิกใหม่จะถูกกำหนดให้อยู่ในแผนหลัก

สำหรับ 3 ประเด็นดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ส่วนประเด็นที่ 4. สมาชิก กบข.สามารถโอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้ กบข.บริหารได้ และ 5. ผู้ออมต่อกับ กบข.สามารถเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ จากเดิมถูกกำหนดให้ลงทุนในแผนเดิมก่อนออกจากราชการนั้น จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการ กบข. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้ว ทั้งนี้ สมาชิก กบข. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร.1179

“ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ 12.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 19% ของประชากรทั้งประเทศ โดยคาดการณ์ว่าอีก 1 – 2 ปีข้างหน้าจะมีประชากรสูงอายุมากกว่า 28%ในปี 2577 ส่งผลให้มีประชากรที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงควรเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการออมเงินระยะยาวให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตลอดช่วงวัยเกษียณ รวมทั้งตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงิน มีความรู้และทักษะทางการเงินเพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต”น.ส.รัชดากล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'คารม' เตือนรีบด่วน 31 พ.ค.หมดเวลาลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

รัฐบาลย้ำเตือนลูกหนี้-เจ้าหนี้นอกระบบ รีบลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแก้ปัญหาปัญหาหนี้ตามมาตรการของรัฐ เผยดำเนินการแก้ไขหนี้แล้ว 144,988 ราย มูลหนี้ลดลงรวม 1,190.970 ล้านบาท

รัฐบาลเร่งสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

'รัดเกล้า' เผยรัฐเร่งสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่อคนรุ่นใหม่ หลัง ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์เวียงจันทน์ฯ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวรับกับสภาพภูมิอากาศของเด็กปฐมวัยในอาเซียน

สธ.โวพร้อมยกระดับบริการตามข้อเสนอแนะอาเซียน

สธ.พร้อมยกระดับและส่งเสริมการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ สร้างการเข้าถึงระบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะอาเซียน

รัฐบาลปลื้มบูรณาการปราบยาเสพติดรายใหญ่ต่อเนื่อง!

รัฐบาลชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมบูรณาการลุยปราบยาเสพติดรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง ปลอดภัย