เปิดหนังสือ ปลัด มท. ชี้แจงข้อเท็จจริงอนุมัติสัญชาติไทยให้คนต่างด้าว

30 มี.ค.2566 - นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือชี้แจงตอบกลับมาที่ตน หลังจากได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 และยื่นถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สอบถามและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการอนุมัติสัญชาติไทยให้บุคคลต่างด้าว ซึ่งเป็นผลจากคดีนายหาวเจ๋อ ตู้ กับพวกคนจีน (จีนสีเทา) มาก่อคดีอาญาร้ายแรงทั้งเรื่องยาเสพติด และบ่อนการพนันผิดกฎหมาย โดยเป็นผู้ที่แปลงสัญชาติ โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการอนุมัติสัญชาติไทยให้บุคคลต่างด้าวนั้น

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า การอนุมัติให้สัญชาติไทยแก่บุคคลต่างด้าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบันจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,960 ราย ในจำนวนนี้มีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุดจำนวน 1,221  ราย และไต้หวันจำนวน 1,155  ราย กระทรวงมหาดไทยมีการติดตามพฤติกรรมผู้ได้สัญชาติไทยหรือไม่ เมื่อบุคคลได้รับอนุมัติให้แปลงสัญชาติเป็นไทยแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กระทำการใดๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว หากปรากฏว่ามีการกระทำความผิดที่ชัดแจ้งกระทรวงมหาดไทยจะได้ถอนสัญชาติไทยแก่ผู้ได้สัญชาติไทยต่อไป

ต้องมีการจ่ายเงินจำนวนมากในการโอนมาเป็นสัญชาติไทยจริงหรือไม่นั้น ขั้นตอนของการแปลงสัญชาติมีขั้นตอนการตรวจสอบหลายขั้นตอน และมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอแปลงสัญชาติไทยดำเนินการในรูปของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ซึ่งมีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และการใช้ดุลพินิจเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การอนุมัติให้แปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าว ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอน  จึงยากต่อการแสวงหาผลประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทย มีมาตรการป้องกันไม่ให้อาชญากรจากต่างประเทศโอนเป็นสัญชาติไทย โดยมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด พฤติการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และผ่านการสัมภาษณ์เพื่อสอบถาม เจตนารมณ์ และสังเกตพฤติการณ์ของคู่สมรส

กรณีสวมบัตรประชาชนคนไทยที่เสียชีวิตไปแล้ว จะตรวจสอบทั้งประเทศอย่างไร เมื่อใด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบและปรับปรุงรายการของบุคคล ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร เพื่อป้องกันการสวมรายการบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ

กรณีมีการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยหากตรวจพบหลักฐานหรือได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้เพิกถอนหลักฐานเอกสารที่มีการดำเนินการโดยมิชอบ รวมทั้งคืนสถานะทางทะเบียนให้แก่เจ้าของรายการที่แท้จริง และให้ดำเนินคดีอาญาโดยร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานสอบสวน

กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ และพิจารณาโทษสถานหนักตามควรแก่กรณี หากพบว่าผู้บังคับบัญชามีการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริต หรือดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าช้าจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ราชการหรือประชาชน ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา

กรณีผลตรวจสอบเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนรู้เห็น หรือมีการกระทำผิดเป็นขบวนการและมีจำนวนมากผิดปกติ ให้กรมการปกครองรวบรวมหลักฐานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ปัจจุบันมีคนสัญชาติจีนรออนุมัติเป็นบุคคลสัญชาติไทยอีกจำนวนเท่าใด และจะอนุมัติหรือไม่ อย่างไร

ขณะนี้มีคำร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และคำขอถือสัญชาติไทยตามสามีให้แก่คนสัญชาติจีนอยู่ระหว่างรอนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย และคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ เพื่อพิจารณาเสนอแนะ และให้ความเห็นประกอบการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีจำนวนทั้งสิ้น  439 ราย แยกเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน 142 รายและไต้หวันจำนวน 297 ราย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บุกจับ 'นักข่าวสาว' อ้างชื่อบิ๊กโจ๊ก รีดเงินเจ้าแม่ทุนจีนเทา 33 ล้าน ช่วยล้มคดีอุ้มบุญ

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า สำหรับคดีของ “นวพร” อายุ 53 ปี เจ้าแม่ แก๊งอุ้มบุญ ให้ทุนจีนสีเทาที่ถูกตำรวจจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้ และอยู่ระหว่าง เพิกถอนสัญชาติ ซึ่งจากการสอบปากคำ “นวพร”

'ศรีสุวรรณ' จี้มท.สั่งผู้ว่าฯ-ท้องถิ่นเอาผิดผู้สมัครส.ส.-พรรคการเมือง ไม่ยอมเก็บป้ายหาเสียง

'ศรีสุวรรณ' จี้ รมว.มท.-ปลัด มท.สั่งผู้ว่าฯ-ท้องถิ่นทั่วประเทศ อาผิดผู้สมัครส.ส.-พรรคการเมือง ไม่ยอมเก็บป้ายหาเสียง ชี้ข้อยกเว้นตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ หมดสิ้นไปแล้ว จึงเข้าข่ายความผิดฯ

'ปลัดเก่ง' รอด! ศาลอาญาคดีทุจริตยกฟ้องด้อยค่า ขรก.มท.

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกฟ้อง 'ปลัดเก่ง' ด้อยค่าผู้ใต้บังคับบัญชาในที่ประชุม ชี้ 'สงกาญ์' ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง เจ้าตัวลุยต่อเตรียมยื่นอุทธรณ์

ปลัด มท. ควงนายกแม่บ้าน มท. นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม "ผ้าไทยใส่ให้สนุก ร้อยหลาก พรรณราย ผ้าไทยนครพนม"

วันนี้ (10 พ.ค. 66) เวลา 14:40 น. ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

บุกค้น 4 จุด ขยายผลจับเจ้าแม่ทุนจีนเทา 'สวมบัตร-อุ้มบุญ' พบทำลายเอกสาร

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. พร้อมเจ้าหน้าที่ขยายผลเข้าตจรวจค้น 4 จุด หลังจากจับกุม น.ส.นวพร ภาเกียรติสกุล ที่นำชื่อของบุคคลต่างด้าวเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู)