'บิ๊กตู่' มั่นใจเอาอยู่ปัญหาบริหารจัดการน้ำปีนี้

นายกฯ มั่นใจจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ชี้กำหนดแผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2566 ควบคู่การรับมือเอลนีโญ ย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับมือสถานการณ์

18 พ.ค.2566 - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มั่นใจว่ากรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 และการปฏิบัติการดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ในเขตพื้นที่ชลประทานมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางรับมือฤดูฝนในปี 2566 เน้นย้ำการรปฏิบัติตาม 12 มาตรการอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งเป็นความผันเเปรของสภาพอากาศในมหาสมุทร ตลอดจนเน้นการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า จากการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งในปี 2564/65 (สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565) จัดสรรน้ำทั้งประเทศไว้รวมทุกกิจกรรม 22,280 ล้านลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำต้นฤดูฝน 15,557 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านการเพาะปลูกฤดูแล้งทั้งประเทศ มีการเพาะปลูกรวมกว่า 8.11 ล้านไร่ โดยกรมชลประทาน สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการจัดสรรน้ำอย่างประณีต ภายใต้มาตรการรับมือฤดูฝนในปี 2565 ทั้ง 13 มาตรการ ทำให้ในเขตพื้นที่มีน้ำใช้เพียงพอ โดยในปัจุบันพบว่า การจัดสรรน้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในเขตพื้นที่มีน้ำใช้เพียงพอ และไม่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ อีกทั้งยังทำให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนมากกว่าแผนที่วางไว้อีกด้วย

ทั้งนี้ ช่วงฤดูแล้งในปี 2565/66 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566) ไว้ทั้งสิ้น 27,685 ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาจัดสรรน้ำไว้ประมาณ 9,100 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร อุตสาหกรรม รวมไปถึงการควบคุมค่าความเค็มและคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ ภายใต้มาตรการฤดูแล้งปี 2565/66 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) สำหรับด้านการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2565/66 มีการเพาะปลูกรวม 10.38 ล้านไร่ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยารวม 6.35 ล้านไร่ ซึ่งเป็นไปตามแผนการเพาะปลูกที่วางไว้เช่นกัน

นายอนุชากล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงฤดูฝนปี 2566 พบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคมนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 5% และมีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 2566 พร้อมเดินหน้าเน้นย้ำโครงการชลประทานทั่วประเทศ ปฏิบัติตาม 12 มาตรการฤดูฝนปี 2566 ของ กอนช. รวมไปถึงเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ น้ำท่า และกำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับรู้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และอื่น ๆ ที่ประจำอยู่ทั่วประเทศรวม 5,382 หน่วย ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลาอีกด้วย

“นายกฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุม ด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัย ปกป้องวิถีชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พร้อมสั่งการเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที” นายอนุชากล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' ชื่นชม 'บาส-ปอป้อ' ประเดิมคว้าแชมป์แรกของปีได้สำเร็จ

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชมชัยชนะ แบดมินตันคู่ผสมไทย บาส-ปอป้อ ประเดิมคว้าแชมป์แรกของปีได้สำเร็จ ในการแข่งขัน PERODUA Malaysia Masters 2023

บริษัทเกาหลีใต้มาลงทุนในไทยเพิ่มเติม ต่างชาติลงทุนกว่า 38,702 ล้านบาท

นายกฯ ยินดีหน่วยงานไทยดึงบริษัทเกาหลีใต้มาลงทุนในไทยได้เพิ่มเติม ยินดีที่ต่างชาติลงทุนกว่า 38,702 ล้านบาท ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566

'THAIFEX - ANUGA ASIA 2023'ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก

โฆษกรัฐบาลเผย งาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการเจรจาการค้า สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ