นายกฯ หนุนยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์-แพทย์ฉุกเฉินใน 'อีอีซี'

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่อีอีซี

14 มิ.ย.2566 - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามและสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ให้สามารถรองรับการบริการได้อย่างรวดเร็วครบวงจร สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการให้บริการทางสังคม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาพื้นที่อีอีซี

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สกฉ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างกลไกบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อีอีซีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่อีอีซีได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ พัฒนาระบบที่มีมาตรฐาน พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีหน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล รองรับการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อีอีซีผ่านการพัฒนาให้เกิดต้นแบบการร่วมลงทุน ผลักดันสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านอากาศยาน ตลอดจนสร้างโมเดลขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจบริการการแพทย์ฉุกเฉินเชิงพาณิชย์ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจรในพื้นที่อีอีซีต่อไป

“นายกฯ สนับสนุนการยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อีอีซีเพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์ในทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการในพื้นที่อีอีซี อีกทั้งสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ โดยมุ่งหวังว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและดึงดูดให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อีอีซีมากขึ้น”นายอนุชากล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 'พล.อ.ประยุทธ์' องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี

'เศรษฐา' บอกยังไม่ได้แสดงความยินดี 'พล.อ.ประยุทธ์' เพราะไม่มีเบอร์มือถือ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าได้แสดงความยินดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีหรือไม่

'รทสช.' แสดงความยินดี 'พล.ประยุทธ์' ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี

'รทสช.' แสดงความยินดี 'พล.อ.ประยุทธ์' ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นองคมนตรี ชื่นชมเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมานาน สร้างคุณูปการให้กับสังคม และประชาชนอย่างยาวนาน

รัฐบาลหวังดันมวยไทยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์!

รัฐบาลประชาสัมพันธ์มวยไทยเผยแพร่สู่ระดับนานาชาติ มุ่งผลักดันเป็นหนึ่งใน Soft Power สนับสนุนอุตสาหกรรมมวยไทยในเวทีโลก เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้คนไทย