สภานักศึกษา มธ.ร่วม 50 เครือข่าย ออกแถลงการณ์ ร้องสถานศึกษาเคารพสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกาย

18 มิ.ย.2566-เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม – United Front of Thammasat and Demonstration โพสต์แถลงการณ์ เรียกร้องให้สถานศึกษาเคารพสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกาย ระบุว่า สิทธิและเสรีภาพไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอ แต่ได้มาจากการต่อสู้ของประชาชนผู้ตระหนักในอำนาจและอุดมการณ์ของตนเอง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์กรเครือข่ายกว่า 50 องค์กร ขอเเถลงการณ์เรียกร้องให้สถานศึกษาเคารพสิทธิ เเละ เสรีภาพเหนือร่างกาย

จากกรณีการเรียกร้องให้สถานศึกษาเคารพสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกาย โดยให้สามารถแต่งกาย ด้วยชุดไปรเวท หรือทําทรงผมใด ๆ เข้าเรียนในสถานศึกษาได้ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้เกิดกระแส ทางสังคมอย่างหลากหลายถึงความเหมาะสม จนไปถึงการตัดสินว่าการอารยะขัดขืนโดยไม่สวมเครื่องแบบ และการย้อมสีผมเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวสุดโต่ง

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์กรนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 50 องค์กร ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยึดมั่นในหลักการสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล สนับสนุนให้นักเรียน จากทุกโรงเรียน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเครื่องแต่งกายรวมไปถึงทรงผมเข้าเรียน ได้อย่างเสรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 28 วรรคแรก บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ 3 ความว่า บุคคลมีสิทธิ ในการดํารงชีวิตในเสรีธรรมและในความมั่นคงแห่งร่างกาย และไม่ควรมีกฎระเบียบ วินัย หรือจารีตใดอยู่เหนือสอง หลักการนี้

ดังนั้น สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์กรนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 50 องค์กร ขอเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตลอดจน สถานศึกษาทุกแห่งแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา โดยเปิดกว้างให้สามารถแต่งกาย ด้วยชุดไปรเวทเข้าเรียนในสถานศึกษา และเเก้ไขกฎระเบียบของสถานศึกษาให้ปราศจากการบังคับเกี่ยวกับ การทําผม อาทิ ความยาว ทรงผม หรือสีผม โดยอยู่บนหลักการของการเคารพสิทธิเสรีภาพในทุกมิติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเเห่งการที่ไม่มีใครต้องถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ให้เกิดพื้นที่แห่งการแสดงออกอย่างหลากหลาย และ สร้างความตระหนักรู้ถึงการเคารพอัตลักษณ์อันแตกต่างของผู้อื่นต่อไป อันเป็นสิ่งที่สถานศึกษาควรบ่มเพาะ มากกว่าการปลูกฝังวินัยและจารีตอย่างที่เป็นมา

ท้ายที่สุดนี้ การเรียกร้องให้สถานศึกษาเคารพสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกายของเราอยู่บนหลักการที่ว่าทุกคน ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของตนเอง หากสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเช่นนี้ยังไม่ได้รับการรับรอง จากสถานศึกษาซึ่งเป็นสถาบันสําคัญในการสร้างพลเมืองของประเทศ เราก็มิอาจวางใจว่าการละเมิดสิทธิเสรีภาพ อื่น ๆ จะไม่เกิดขึ้น และความเป็นประชาธิปไตยอันเป็นหลักการสําคัญที่สุดของประเทศนี้ก็จะไม่มั่นคง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยออกแถลงการณ์ ห่วงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซา ร้องยุติความรุนแรง-ปล่อยตัวประกัน

กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่แถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซา ระบุว่า ประเทศไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความรุนแรงและสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อพลเรือนในกาซา

ลุ้นระทึก! ศาลนัดฟังคำพิพากษา ’เบนจา’ คดี ’112-พรก.ฉุกเฉินฯ’

ศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีของ “เบนจา อะปัญ” นักกิจกรรมและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

สำนักจุฬาราชมนตรี แถลงการณ์ ร่วมกันขอพรให้ 'อาศิส พิทักษ์คุมพล' เข้ารักษาที่รพ.จุฬา

สำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่อง จุฬาราชมนตรีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

'ไทยภักดี' แถลงการณ์ค้านแจกเงินหมื่นดิจิทัล หวั่นอภิมหาโคตรโกงซ้ำรอยอดีต

พรรคไทยภักดี ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอคัดค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของรัฐบาล โดยระบุว่า เนื่องจากรัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน มีนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท

เสียงจากครูเปิดความจริงอีกด้านของ 'นโยบายปลอด 0 ร มส'

เพจวันนั้นเมื่อฉันสอนเปิดความจริงอีกด้านของ 'นโยบายปลอด 0 ร มส' ชี้เป็นดาบสองคมของนโยบายแสนดีของ ศธ. จี้ถึงเวลาพูดความจริงและทบทวนกันเสียที

จุดไม่ติด! ม็อบด้อมส้มกว่า 100 คน ปิดถนน จัดอีเว้นต์โหนศพเสื้อแดง

กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้มีการจัดกิจกรรม "ส่องไฟให้ทางประชาธิปไตย" และ แสดงให้รู้ว่าบริเวณแยกราชประสงค์ มีผู้เสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดง และเรียกร้องต้องมีผู้รับผิดชอบ