กองทัพเรือ โต้ สส.ก้าวไกล ถามยิบงบจ้างกู้ ร.ล.สุโขทัย ยันให้ยื่นซองใหม่ไม่มีล็อกสเปก

13 ก.ย.2566 - พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยกรณีที่นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล กล่าวระหว่างการอภิปรายแถลงนโยบายของรัฐบาลถึงการกู้เรือหลวงสุโขทัยว่า การกู้และลำเลียงเรือหลวงสุโขทัยนั้น กองทัพเรือ ได้อนุมัติหลักการและงบประมาณ 200 ล้านบาทในการจ้างกู้และลำเลียงเรือหลวงสุโขทัย โดยให้กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยถืองบประมาณ ในการนี้กองเรือยุทธการได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือ TOR และกำหนดคุณลักษณะรวมถึงรายละเอียดการจ้างกู้และลำเลียงเรือหลวงสุโขทัยเพื่อดำเนินการจัดทำราคากลางและ TOR งานจ้างกู้และลำเลียง ซึ่งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้มีหนังสือเชิญชวนเสนอราคาถึงผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดจำนวน 14 ราย โดยได้กำหนดยื่นวิจารณ์ขอบเขตของงานภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 รับฟังคำชี้แจงจากการวิจารณ์ขอบเขตของงานในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และยื่นข้อเสนอในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยเมื่อถึงกำหนดวันเวลายื่นซองข้อเสนอปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 6 ราย

จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอของทั้ง 6 รายพบว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงไม่มีการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคา คณะกรรมการฯ จึงได้ยกเลิกการจ้างและลำเลียงเรือหลวงสุโขทัยในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ 2560 และจะมีการประกาศเพื่อคัดเลือกใหม่ในโอกาสต่อไป โดยทางคณะกรรมการจัดจ้าง จะให้ทุกบริษัทที่สนใจ ยื่นซองใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการปิดกั้นบริษัทใดๆทั้งสิ้น

โฆษกกองทัพเรือ ยืนยันว่าการกู้และลำเลียงเรือหลวงสุโขทัยรวมถึงการจัดหายุทโธปกรณ์ต่าง ๆ นั้น กองทัพเรือมีนโยบายในการจัดหาด้วยความโปร่งใส มีเอกสารหลักฐานการดำเนินงานอย่างชัดเจน มีขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในส่วนของการ จ้าง กู้และลำเลียงเรือหลวงสุโขทัย หากมีความคืบหน้าจะได้มีการชี้แจงให้สื่อมวลชนได้ทราบในโอกาสต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายระหว่างแถลงนโยบายของรัฐบาลถึงการกู้เรือหลวงสุโขทัยว่า กองทัพเรือได้เปิดประมูลกู้ เรือหลวงสุโขทัย ภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 200 ล้านบาท โดยมีผู้ยื่นซองประมูลจำนวน 16 ราย ซึ่งได้มีการนัดยื่นซอง ประกวดราคาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 แต่ต่อมา ในวันที่ 8 กันยายน 2566 มีประกาศจากกองเรือยุทธการ ยกเลิกประมูล โดยไม่แจงเหตุผล ไม่ทำ TOR ไม่เปิดเชิญชวนใหม่ แต่ให้คนเคยยื่นซองยื่นไปใหม่ราคาเดิม ทำให้ เกิดข้อสงสัย ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สรวงศ์' เผยเพื่อไทยเดินหน้าร่าง พรบ.นิรโทษกรรม อุบรายละเอียด รอถกในชั้น กมธ.

นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์การสัมมนาพรรคเพื่อไทยที่จะมีขึ้นที่เขาใหญ่ วันที่ 6-7 ธ.ค. มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ว่า ไม่มีอะไรมาก เป็นการให้สมาชิกภายในพรรคได้พบปะกัน

พรรคการเมืองหลักร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดินผ่านโซเชียล ยกเว้น 'ก้าวไกล'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวัน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ก้าวไกล ยินดีพรรคอื่นชงร่างพรบ.นิรโทษกรรมประกบ

‘พริษฐ์’ บอกไม่มีข้อมูล ‘ก้าวไกล’ เดินสายคุย ‘ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ’ กับ ‘ฝ่ายความมั่นคง’ หรือยัง ย้ำ ทางออกที่ดีตามกลไกรัฐสภา พรรคอื่นต้องยื่นประกบร่วม

‘ประสาร’ ออกบทความ นิรโทษกรรม:เหลือแต่ความมุ่งมั่นของภาคการเมือง

ในวันนี้  การนิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำความผิด  อันเนื่องมาจากเหตุจูงใจทางการเมือง เป็นประเด็นความสนใจสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญ

พท. ชี้ กม.นิรโทษกรรม ยังติดประเด็น ม.112 ต้องหาข้อยุติก่อน

ภูมิธรรม ชี้กฎหมายนิรโทษกรรมขณะนี้เป็นฉันทามติของหลายส่วนงานแล้วว่าอยากเห็นการนิรโทษกรรมและการแก้ปัญหา แต่ที่ยังติดค้างอยู่คือประเด็นมาตรา 112 ก็ยังไม่ถึง

เศรษฐา-พท. ตอบให้ชัด จะนิรโทษกรรมฯ เมื่อใด? พรรค "รทสช.” กำลังยกร่างฯ

หลังเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ 12 ธ.ค. เป็นต้นไป หนึ่งในร่างกฎหมาย ที่รอการพิจารณาของสภาฯ ซึ่งถูกจับตามอง ก็คือ"ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิด