'วัดบวรนิเวศ' เริ่มเปิดให้ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 'สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส' ถึงสิ้นปีนี้

17 ธ.ค.2564 - เพจเฟซบุ๊ก วัดบวรนิเวศวิหาร โพสต์เชิญชวนผู้สนใจเข้าวัดทำบุญไหว้พระและเข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยระบุว่า วันเสาร์-อาทิตย์นี้ หากยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหน วัดบวรนิเวศวิหารเชิญชวนเข้าวัด ทำบุญ กราบสักการะพระพุทธชินสีห์ พระเจดีย์ พระไพรีพินาศ และเข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวาระครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส บุคคลสำคัญของโลก โดย องค์การยูเนสโก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

งานนิทรรศการจัดใน 3 หัวข้อ 4 รูปแบบ คือ 1.พระมหาสมณานุสรณ์ฯ นิทรรศอุทาหรณ์ นำเสนอพระประวัติและผลงานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน เปิด 09.00 น. - 16.30 น.

2.พระมหาสมณานุสรณ์ฯ จดหมายเหตุ ทรงเป็นปราชญ์ผู้ปราดเปรื่อง ทางด้านการศาสนาการศึกษา วัฒนธรรม การปกครอง และการต่างประเทศ ซึ่งจัดแสดงต้นฉบับพระนิพนธ์ต่างๆ จดหมายโต้ตอบระหว่างพระมหาสมณเจ้า พระองค์นั้นกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ตลอดจนผู้นำศาสนาและนักวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้วชิรญาณสังวร อาคารกวีบรรณาลัย เปิด 09.00 น. - 16.30 น.

3. พระมหาสมณานุสรณ์ฯ ตามรอยพระบาท นำเสนอเรื่องราวสมัยที่ทรงผนวชและสมัยที่ประทับปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร ตามเส้นทางภายในวัด

4. พระมหาสมณานุสรณ์ฯ นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงที่รับชมได้ในระบบออนไลน์ นำเสนอข้อมูลของนิทรรศการอย่างครบถ้วนทั้งดนตรี ภาพภายใน ภาพภายนอก ภาพยนตร์สารคดีพร้อมเสียงประกอบและเส้นทางในนิทรรศการต่างๆ

นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์ฯ เปิดให้เข้าชมแล้วนับแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 จนถึงสิ้นปีนี้ เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://www.mahasamana-virtualwat.com/
มาศึกษาถึงพระประวัติ พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาและประเทศไทย แล้วพบกันนะครับ

#พระมหาสมณานุสรณ์
#สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
#สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๑๐
#มนุษยนาคมานพ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่ถือเป็นวันลา ข้าราชการร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 'สมเด็จพระสังฆราช'

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 มี.ค. 66 ได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป

นายกฯ หนุนแผนแม่บทเสนอชื่อ 'ครูบาศรีวิชัย' เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก กลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ จากพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูน