พม.เตรียมจัดงาน 'วันคนพิการสากล' 30 พ.ย.-1 ธ.ค.นี้

พม.เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลปี 2566 ส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ พร้อมเปิดเวทีแสดงศักยภาพ 'รัดเกล้า' ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญ ดูแลคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ

29 พ.ย.2566 - นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และได้กำหนดประเด็นหลัก คือรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ ดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้เตรียมจัด​งานวันคนพิการสากลปี 2566 โดยมุ่งหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และให้โอกาสได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป

นางรัดเกล้ากล่าวต่อว่า คนพิการจะได้รับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น การอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการและหน่วยงาน/องค์กรที่มีการดำเนินงานด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการแสดงศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ รวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานที่เป็นผลสำเร็จจากการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – วันที่ 1 ธ.ค.2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

"อยากชวนให้ประชาชนคนไทยรู้สึกดีที่ได้เห็น พม.​ ให้ความสำคัญที่จะสนับสนุนคนพิการในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง​ โดยมุ่งเน้นดึงเอาศักยภาพของคนทุกกลุ่มออกมาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทุกคนได้มีที่ยืนในสังคม และสามารถใช้ชีวิตในสังคมด้วยความเท่าเทียม และด้วยศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน งานวันคนพิการสากลประจำปี​ เป็นสิ่งที่ดีและมีความจำเป็นมาก​ เพราะเป็นการเตือนใจและตอกย้ำให้สังคมได้รับรู้ ว่าเราควรให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ และให้โอกาสเขาเป็นได้มากกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ นอกจากนั้น​ ยังเป็นงานที่กระทรวง​ พม. ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้พิการถึงนโยบายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไปอีกด้วย" นางรัดเกล้า กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนไทยสนใจทำงาน 'การผลิต-ก่อสร้าง' ที่ญี่ปุ่นยื่นใบสมัครฟรีได้ถึงมิถุนายน

'คารม' เชิญชวนผู้สนใจทำงานในญี่ปุ่นประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยื่นสมัครออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายถึง มิ.ย นี้

กษ. ลุยขับเคลื่อน 'ปศุสัตว์' อาชีพหลักเกษตรกร เปิดตลาดส่งออกนอก

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า

รัฐบาลโอ่ผลงานร่วมประชุม FAO ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

'รัดเกล้า' เผย ไทยร่วมประชุม FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก แสดงศักยภาพการเกษตรไทยในเวทีโลก พร้อมเดินหน้าความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน