คนไทยเริ่มหายใจโล่ง! มีแค่ 17 จังหวัดที่ยังจมฝุ่นPM2.5

21 ก.พ.2567- ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ์ จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 10 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17.4 - 55.5 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 22.9 - 68.6 มคก./ลบ.ม.
ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.5 - 28.2 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.7 - 25.6 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 11.8 - 22.6 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 11.6 - 29.4 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง