มีอิจฉา! เศรษฐาสั่งเพิ่มความคุ้มครอง-เยียวยา 'นักท่องเที่ยวต่างชาติ'

นายกฯ สั่งเพิ่มความเชื่อมั่นเมืองไทยปลอดภัย ด้วยมาตรการให้คุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไทย แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัยระดับโลก

22 ก.พ.2567 - นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการให้ความสำคัญ นอกจากสนับสนุนการดึงดูดนักท่องเที่ยว ต้องเพิ่มการกำกับดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเร่งยกระดับมาตรฐานการบริการจัดการเมืองไทยปลอดภัย ผ่านโครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต มุ่งสร้างภาพลักษณ์ไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและปลอดภัยในสายตานักท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพ และโอกาสอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเห็นชอบในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 50 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กรณีประสบเหตุในประเทศไทย ทั้งในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และภัยด้านอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2567 โดยในกรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน จะได้รับค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย และกรณีสูญเสียอวัยวะถาวร สูญเสียดวงตา และทุพพลภาพถาวร จะได้รับค่าชดเชยแบบเหมาจ่ายเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทต่อราย

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สร้างระบบ Thailand Traveller Safety (TTS) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในการลงทะเบียนออนไลน์ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบสิทธิได้ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจะครอบคลุมเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว และประสบเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความประมาท เจตนากระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เสี่ยงให้เกิดเหตุ

“นายกฯ ต้องการยกระดับ เพิ่มมาตรฐาน สร้างความอบอุ่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการดูแลด้านความปลอดภัย โดยเมืองไทยปลอดภัยผ่านโครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต เกิดขึ้นด้วยความตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของนักท่องเที่ยวหากประสบเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในประเทศไทย และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” นายชัยกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลลุยต่อยอด 'ผ้าขาวม้าไทยฟีเวอร์' ขยายตลาดช่วยชุมชนโกยรายได้

รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมต่อยอด 'ผ้าขาวม้าไทยฟีเวอร์' เพิ่มมูลค่าขยายตลาด ช่วยผู้ประกอบการชุมชนโกยรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

ถึงคิว 'พปชร.' เป็นเจ้าภาพนัดกินข้าวพรรคร่วมฯ 'เศรษฐา' ขออย่าโยงปรับ ครม.

'เศรษฐา' บอก ถึงคิว พปชร. เป็นเจ้าภาพนัดกินข้าวพรรคร่วมรัฐบาล แต่ยังไม่ได้นัดมา ขออย่าโยงเอี่ยวปมปรับ ครม. ยันไม่มีปัญหาพรรคร่วมฯ พูดคุยกันดี เมินแรงกระเพื่อม ย้ำยึดผลงาน