ทบ. หนุน สภากาชาดไทย -กต. ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นชาวเมียนมา

24 มี.ค. 2567 – ทบ. สนับสนุนสภากาชาดไทย -กต. ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นชาวเมียนมาภายในประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล เริ่มส่งความช่วยเหลือจันทร์นี้

จากการที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย ในการเตรียมการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นชาวเมียนมาภายในประเทศ (Internally Displaced People – IDPs) โดย สภากาชาดไทย ได้กำหนดวันกระทำ “พิธีส่งมอบถุงให้ความช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรม” ในวันจันทร์ที่ 25มีนาคม 2567ณ จุดผ่านแดนถาวรด่านศุลกากรพรมแดนแม่สอด (สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ในส่วนของ กองทัพบก ได้มอบหมายให้ กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ ในครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการให้การสนับสนุนกำลังพลช่วยปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ, การบรรจุสิ่งของ, การเคลื่อนย้ายสิ่งของ และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ ผ่านกลไกความร่วมมือทวิภาคี ไทย – เมียนมา ระดับท้องถิ่น (TBC) มาโดยตลอด

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ กองทัพบก ติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการสนับสนุน สภากาชาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และทุกภาคส่วน ในการเตรียมการบูรณาการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในขั้นต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปลัด กต. นำผู้บริหารระดับสูงเฝ้าฯ

10 พ.ค.2567 - เวลา 10.11 น . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำข้าราชการพลเรือนสามัญ ปร

ตื่นตาสินค้าพื้นเมือง 57 ชาติ งาน'ออกร้านคณะภริยาทูต'

เตรียมตัวเที่ยวงานออกร้านคณะภริยาใจกลางกรุงเทพฯ ตื่นตากับสินค้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของของแต่ละประเทศ  ด้วยการจับมือร่วมกันสภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ”เพื่อ“ให้” กับสถานทูต 57 ประเทศทั่วโลก และศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยประกาศคามพร้อมการจัดกิจกรรม “งานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่ 57”  

ไฟล์ทบุญ! 'อนุทิน' บินด่วน 'ร้อยเอ็ด นำทีมแพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ต่อบุญคนตาย รักษาชีวิตคนเป็น พร้อมขอบคุณ และให้กำลังใจ ผู้เสียชีวิต และญาติ ที่บริจาคอวัยวะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย นพ.พัชร อ่องจริต ได้เดินทางด้วยเครื่องบิน มายังสนามบินร้อยเอ็ด เพื่อผ่าตัดรับอวัยวะจากผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 131 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย