นายกฯ โปรยยาหอม 'มิตซุย' ให้ลงทุนในไทย

นายกฯ หารือบริษัท Mitsui ย้ำโอกาสการลงทุนในไทย พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพร่วมกัน และการผลักดันให้ไทยเป็นฐานผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

23 พ.ค.2567 - เวลา 14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียว ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) ณ ห้อง Sky Room ชั้น 24 โรงแรม The Peninsula Tokyo นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับผู้บริหารบริษัท Mitsui & Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทการค้า การบริหารธุรกิจและการพัฒนาโครงการระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 5 ของญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจหลักในด้านพลังงาน ทรัพยากรแร่และโลหะ เหล็ก เป็นต้น มีสำนักงาน 125 แห่งใน 61 ประเทศทั่วโลก รวมถึงในไทย สิงคโปร์ (ROH) มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมา

ในโอกาสนี้ บริษัทได้รายงานความคืบหน้าการศึกษาโอกาสการลงทุนของบริษัท ภายหลังพบนายกฯ ในงาน Roadshow to Japan เมื่อเดือนธันวาคม 2566 เกี่ยวกับความตั้งใจของบริษัทในสาขาชีวภาพและพลังงานสะอาด ตลอดจนความคืบหน้าของโครงการใหม่ที่จะทำร่วมกับบริษัทไทย รวมถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนต่อไปในอนาคต

โดยนายกฯ ย้ำว่าพลังงานสะอาดมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดปรับปรุงแผนพลังงานแห่งชาติให้สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้พลังงานของโลก อำนวยความสะดวกให้บริษัทฯ ที่สนใจลงทุนในไทย และรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมภายในปีนี้ โดยรัฐบาลจะเร่งทำประชาพิจารณ์ (Public Hearing) โดยเร็วที่สุด และสนับสนุนให้บริษัทเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ทั้งในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์การเกษตรในการทำน้ำมันเพื่อการประกอบอาหาร และพลังงานเชื้อเพลิง

นอกเหนือจากนี้ ในการเจรจายังมีการหารือถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น การสำรวจและผลิตพลังงาน อุตสาหกรรมการให้บริการสาธารณสุข และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ความร่วมมือกับภาคเอกชนของไทย และร่วมดำเนินการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ซึ่งมุ่งหวังว่าจะตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นหนึ่งใน Soft Power หลักของประเทศไทยอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ติดตามความก้าวหน้าการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค

นายกฯ ติดตามความก้าวหน้าการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค และความก้าวหน้าในการประดับตกแต่งเรือพระที่นั่ง ชื่นชมแผนต่อยอดการท่องเที่ยว สอดคล้องนโยบายรัฐบาล