ถาม 'พระพยอม' เพิ่งจะคิดได้หรือ พระทุศีล สึกไปก็เหมือนทะเลซัดซากศพขึ้นฝั่ง

15 ม.ค.2565 - กรณีพระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว แสดงความคิดเห็นหลังจากเห็นคลิปวิดีโอพระกลุ่มหนึ่งกำลังร้องคาราโอเกะ และกระโดดโลดเต้นกันอย่างสนุกสนานว่า ”สมณะ แปลว่าผู้สงบ พระถ้าอยู่เอิกเกริกคึกคะนองก็ให้ถกจีวรออกไป แล้วก็ไปเล่นให้มันมือมันเท้ามันปากไป อย่ามาทำคาบลูกคาบดอก อย่ามาทำหัวมังกุดท้ายมังกร อย่ามาเล่นมาทำกันในพุทธศาสนา จะทำให้คนที่เขาศรัทธาอยู่แล้วเขาเสื่อมศรัทธาเอาได้ พวกนี้ต้องถือว่าเป็นโจรปล้นศาสนาหรือมารศาสนา ไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ"

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊กว่า เพิ่งจะคิดได้หรือครับ? ยังมีคนไทยอีกจำนวนมากแยกแยะพระไม่เป็น เรียนรู้พระวินัยมางูๆ ปลาๆ แต่กลับสนับสนุนพระทุศีลให้อยู่ในสังฆมณฑลอย่างออกหน้าออกตาราวกับว่าตนเองมีความสำคัญเหนือพระวินัย

คนพวกนี้น่าจะละอายแก่ใจบ้างนะครับ เพราะไม่สมกับเป็นชาวพุทธ พระพุทธเจ้าทรงให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อพระองค์ไม่อยู่ แต่ยังมีชาวพุทธหลายคนยังส่งเสริมพระผิดวินัยเป็นอาจิณ

แต่ผมก็เคยบอกแล้วว่าแม้ว่าจะมีชาวพุทธที่รู้พระธรรมวินัยงูๆ ปลาๆ พากันออกมาสนับสนุนพระทุศีลมากมายเพียงไร สังฆมณฑลนี้ศักดิ์สิทธิ์ หากละเมิดพระวินัยเป็นอาจิณ ผมไม่เคยเห็นใครงอกงามในผ้าเหลืองสักคน ในที่สุด ก็จะออกไปเหมือนทะเลซัดซากศพขึ้นฝั่งฉะนั้น