'อนุชา' นำข้อสรุปปัญหา 'พีมูฟ' ส่งวงประชุม 'บิ๊กป้อม' 31 ม.ค.นี้

'อนุชา' เผยรับทราบข้อเรียกร้องของพีมูฟทุกกรณี พร้อม ปัญหานำข้อสรุปปัญหาพีมูฟ 15 ข้อ ส่งกรรมการชุด'บิ๊กป้อม'31 ม.ค.นี้

28ม.ค.2565 - นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ รองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ (พีมูฟ) เปิดเผยว่า การประชุมร่วมกับตัวแทน พีมูฟ เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อเรียกร้องจำนวน 15 ข้อ อาทิ ขอให้พิจารณาแนวทางการยกระดับโฉนดชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่นําร่องในการจัดที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนต่อไป เสนอให้มีการออกพระราชกฤษฎีกานิรโทษกรรมคดีความที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ปัญหาที่ดิน ที่เกิดจากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐโดยให้มีการตรวจสอบคดีว่าเข้าข่ายการนิรโทษกรรมตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหรือไม่

"ที่ประชุมรับทราบข้อเรียกร้องของ พีมูฟทุกกรณีปัญหาและรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินการแก้ไขปัญหา ของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ และรับทราบข้อเสนอแนะจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยงข้อง รับประเด็นข้อเสนอของ พรีมูฟไปพิจารณาเร่งรัดดําเนินการต่อไป โดยจะนําผลการประชุมหารือฯ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 31 ม.ค. ที่จะมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพีมูฟต่อไป"นายอนุชา กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยเห็นชอบแนวคิดหลักของปฏิญญา ฯ ที่ว่า “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ําและความยั่งยืนของลุ่มน้ําโขง”

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม Inter Continental Grand Ho Tram จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช.