โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 190 ราย

17 มี.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน ๒๕๖๕ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้

๑. พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร เป็น พลเอก

๒. พลโท วีรสิทธิ จันทร์ดา เป็น พลเอก

๓. พลโท ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็น พลเอก

๔. พลโท เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด เป็น พลเอก

๕. พลโท ราชิต อรุณรังษี เป็น พลเอก

๖. พลโท เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ เป็น พลเอก

๗. พลโท วัฒนะ พลจันทร์ เป็น พลเอก

๘. พลโท อภิชาติ สุขแจ่ม เป็น พลเอก

๙. พลโท หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็น พลเอก

๑๐. พลโท ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง เป็น พลเอก

อ่านทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สะพัด! ปรับครม. 'เศรษฐา' นายกฯควบกลาโหม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทย (พท.) เกี่ยวกับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า หลังจากรัฐบาลทำงานมา 7 เดือนค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า การปรับ ครม. จะเกิดขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยจะ

เกาะหูยง อุทยานฯสิมิลัน แหล่งอนุรักษ์เต่าทะเล เผยสถิติเต่าวางไข่กว่า 1 หมื่นฟองต่อปี

กองทัพเรือ ได้จัดทำโครงการ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฝั่งอันดามัน โดยมอบให้ ทัพเรือภาคที่ 3 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เมื่อปี 2538 ซึ่งกำหนดจุดอนุบาลเต่า ทะเลจำนวน 2 จุดพื้นที่แรกเป็นการอนุรักษ์เพราะฟักไข่เต่าในพื้นที่เกาะ

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่อง การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะพ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้การเรือลาออก! กองทัพเรือสรุปผลสอบเรือหลวงสุโขทัยล่ม

ทร.สรุปเหตุสุดวิสัย รล.สุโขทัยล่ม ผู้การเรือฯ ลาออก แสดงความรับผิดชอบ ลูกน้องเสียชีวิต ยันไม่มีคำสั่งแทรกแซงการตัดสินใจ