ไม่เผาผีกันแล้ว! พรรคเพื่อชาติออกแถลงการณ์ประจาน 'ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ'

กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติลาออก สุดทนร่อนแถลงการณ์ แฉยับพฤติกรรม 'ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ' หนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่กลับด่าและด้อยค่าพรรค

27 ก.ค.2565 - ที่ห้องทานตะวัน โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ (พช.) จัดการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินกิจการทางการเมือง โดย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ตัวแทนพรรคเพื่อชาติ ได้อ่านแถลงการณ์ว่า ที่ผ่านมาพรรคเพื่อชาติเป็นพรรคที่มีบทบาทค่อนข้างน้อยในสภา เนื่องจากเป็นพรรคการเมืองใหม่และยังมีประสบการณ์น้อย เมื่อนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ถูกขับไล่ออกจากพรรคเพื่อไทย คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติได้ มองว่าการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นหนึ่งในอุดมการณ์ของเรา ประกอบกับพรรคเพื่อชาติเคยได้ยินได้ฟังบทบาทของนายศรัณย์วุฒิที่บอกเสมอว่า ตนนั้นกล้าหาญ ไม่กลัวใคร และเป็นนักสู้ สมาชิกและคณะกรรมการจึงได้ให้โอกาสนายศรัณย์วุฒิและทาบทามให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชั่วคราว จนกว่าจะได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายศรัณย์วุฒิกลับมีพฤติกรรมอันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของพรรค อาทิ การไม่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ยอมลงนามในเอกสารต่างๆ อันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าพรรค จนทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้และเกิดเป็นความเสียหาย เช่น การส่งรายงานที่มีความจำเป็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จนเป็นเหตุให้เกิดโทษและค่าปรับ และแม้พรรคเพื่อชาติพยายามที่จะให้นายศรัณย์วุฒิมอบอำนาจเพื่อให้พรรคสามารถดำเนินการเสียค่าปรับดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด

นอกจากนี้นายศรัณย์วุฒิ ยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ อาทิ การด้อยค่าผู้ร่วมงาน การปฏิเสธที่จะร่วมกิจกรรมของพรรคโดยเฉพาะงานสำคัญที่พรรคเพื่อชาติจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชน เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2565 การขาดภาวะผู้นำในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการมีแนวทางในการทำงานที่องค์กรต้องตอบสนองความต้องการของหัวหน้าพรรคแต่เพียงผู้เดียวมิใช่ส่วนรวม จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเช่นนี้ ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย และเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการทำงานของพรรคเพื่อชาติในฐานะพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ไม่นานมานี้ นายศรัณย์วุฒิ ยังได้กล่าวออกสื่อ และพาดพิงพรรคเพื่อชาติในทางเสียหาย อาทิ การกล่าวหาว่ามีผู้ครอบงำพรรค หรือการกล่าวหาว่าพรรคเพื่อชาติเป็นวัดร้างที่เต็มไปด้วยสัมภเวสี แสดงให้เห็นว่า นายศรัณย์วุฒิมิได้มีความศรัทธาต่อพรรคเพื่อชาติและประชาชนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อชาติ จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคตามที่ควรจะเป็นในข้อบังคับพรรคเพื่อชาติ อีกทั้งยังเป็นพฤติกรรมที่จงใจสร้างความเสียหายให้แก่พรรคเพื่อชาติอย่างร้ายแรง เป็นพฤติกรรมที่มิใช่วิสัยของผู้นำองค์กรควรจะเป็น หากพรรคเพื่อชาติจะเป็นวัด ก็เป็นวัดที่เป็นที่พึ่งพิงให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้หนีร้อนมาพึ่งเย็น หาใช่วัดร้างที่มีแต่สัมภเวสีไม่ การกล่าวเช่นนี้มิได้ต่างจากการดูถูกประชาชนผู้เป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อชาติ ผู้ซึ่งอยู่ในบ้านหลังนี้เช่นกัน

พรรคเพื่อชาติในฐานะสถาบันทางการเมืองที่มิได้ยึดโยงกับผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสำคัญ หากแต่ยึดโยงกับสมาชิกและประชาชนผู้สนับสนุนเป็นที่ตั้ง มิอาจปล่อยให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทำให้กิจกรรมของพรรคเพื่อชาติสะดุดหรือหยุดลง อันจะเป็นการทำลายความเป็นสถาบันของพรรคเพื่อชาติ ตลอดจนทำลายความเชื่อมั่นและความหวังของพี่น้องประชาชนที่สนับสนุน พรรคเพื่อชาติ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบางส่วนได้ประชุมร่วมกันและมีข้อสรุปร่วมกันคือ ไม่เห็นด้วย และมิอาจรับได้ กับพฤติกรรมที่ผิดปกติ ขาดความรับผิดชอบ ตลอดจนขาดความเป็นประชาธิปไตยของนายศรัณย์วุฒิตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารพรรคบางส่วนจึงได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารเพื่อรักษาไว้ ซึ่งหลักการประชาธิปไตยสากล ตลอดจนความเป็นสถาบันและอุดมการณ์ประชาธิปไตยของพรรคเพื่อชาติ

อนึ่ง หากมีผู้ใดแอบอ้าง หรือพยายามใช้ชื่อพรรคเพื่อชาติในการสร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือต่อผู้ใด อาทิ หน่วยงานราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หรือนักการเมือง ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ไม่ว่าด้วยวิธีการทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การร้องขอ การเรียกร้อง ข่มขู่ หรือการอภิปรายในสภา หรือด้วยวิธีการอื่นใด พรรคเพื่อชาติขอกราบเรียนว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับพรรคเพื่อชาติทั้งสิ้น และหากผู้ใดได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้หนึ่งผู้ใดในลักษณะดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อมายังพรรคเพื่อชาติได้ที่ พล.ต.ต.ชยุต หมายเลขโทรศัพท์ 086-001-000 1 พรรคเพื่อชาติจะช่วยท่านแสวงหาความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ลุงป้อม' มอบงานใหญ่ 'วัน อยู่บำรุง' ขึ้นแท่นคุม กทม. แทน 'สกลธี'

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ภายหลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงเปิดตัวนายวัน อยู่บำรุง เข้ามาสมัครสมาชิกพรรคว่า ตนกับนายวันสนิทกันตั้งแต่ตอนที่นายวันเป็นสส.ก็คุยกันมาตลอด

'ธรรมนัส' รูดซิปปาก! ไม่รู้ 'วัน อยู่บำรุง' ย้ายซบพลังประชารัฐ เรื่องของบิ๊กป้อม

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกรณี นายวัน อยู่บำรุง อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทย จะย้ายไปสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในวันอังคารที่ 23 ก.ค.นี้โดยระบุสั้นๆว่า ตนไม่ทราบ

‘อยู่บำรุง’ อยู่บ้านป่า เลือกนายดูนํ้าใจ ‘เหลิม’ รอเพื่อไทยขับ ‘วัน’ เปิดตัว พปชร. 23 ก.ค.

"ทักษิณ" หอบหลานไปเลี้ยงที่เขาใหญ่ “อนุทิน” เปิดรีสอร์ตต้อนรับ ร่วมร้องเพลงสนุกสนาน "เหลิม-วัน" ซบพลังประชารัฐ ปิดดีล ของแท้ เปิดตัว 23 ก.ค. เผยสัมพันธ์

จับตาเปิดตัว 'วัน อยู่บำรุง' ซบพลังประชารัฐ 23 ก.ค.นี้ ยังมีไหลเข้าตามมาอีก

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โพสต์เฟสบุ๊คระบุถึงกรณีที่นายวัน อยู่บำรุง เตรียมย้ายไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ว่า ”ปิดดีล ของแท้....อังคารนี้ บ่ายสาม รอพี่หนุ่ม เปิดตัว... มีคนตามมาอีกเพียบ...งานนี้ของแท้..

เคลื่อนไหวทันควัน! 'กาโม่ อาชวิน' ทายาทอยู่บำรุง โพสต์ชี้แจงหลัง 'เฉลิม' จะพาเข้า พปชร.ด้วยกัน

นายอาชวิน อยู่บำรุง หรือ กาโม่ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บุตรชายนายวัน อยู่บำรุง อดีต สส.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า จากที่มีการได้กล่าวถึงชื่อผม

'เฉลิม' ยืนยันหอบตระกูล 'อยู่บำรุง' ย้ายซบพลังประชารัฐ แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกระแสข่าวที่จะย้ายไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า เป็นเรื่องจริง 1 ล้านเปอร์เซ็นต์ โดยตนรู้จักกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. มานานกว่า 30 ปี หากพรรคพท.มีมติขับ