ไม่เผาผีกันแล้ว! พรรคเพื่อชาติออกแถลงการณ์ประจาน 'ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ'

กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติลาออก สุดทนร่อนแถลงการณ์ แฉยับพฤติกรรม 'ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ' หนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่กลับด่าและด้อยค่าพรรค

27 ก.ค.2565 - ที่ห้องทานตะวัน โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ (พช.) จัดการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินกิจการทางการเมือง โดย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ตัวแทนพรรคเพื่อชาติ ได้อ่านแถลงการณ์ว่า ที่ผ่านมาพรรคเพื่อชาติเป็นพรรคที่มีบทบาทค่อนข้างน้อยในสภา เนื่องจากเป็นพรรคการเมืองใหม่และยังมีประสบการณ์น้อย เมื่อนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ถูกขับไล่ออกจากพรรคเพื่อไทย คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติได้ มองว่าการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นหนึ่งในอุดมการณ์ของเรา ประกอบกับพรรคเพื่อชาติเคยได้ยินได้ฟังบทบาทของนายศรัณย์วุฒิที่บอกเสมอว่า ตนนั้นกล้าหาญ ไม่กลัวใคร และเป็นนักสู้ สมาชิกและคณะกรรมการจึงได้ให้โอกาสนายศรัณย์วุฒิและทาบทามให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชั่วคราว จนกว่าจะได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายศรัณย์วุฒิกลับมีพฤติกรรมอันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของพรรค อาทิ การไม่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ยอมลงนามในเอกสารต่างๆ อันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าพรรค จนทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้และเกิดเป็นความเสียหาย เช่น การส่งรายงานที่มีความจำเป็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จนเป็นเหตุให้เกิดโทษและค่าปรับ และแม้พรรคเพื่อชาติพยายามที่จะให้นายศรัณย์วุฒิมอบอำนาจเพื่อให้พรรคสามารถดำเนินการเสียค่าปรับดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด

นอกจากนี้นายศรัณย์วุฒิ ยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ อาทิ การด้อยค่าผู้ร่วมงาน การปฏิเสธที่จะร่วมกิจกรรมของพรรคโดยเฉพาะงานสำคัญที่พรรคเพื่อชาติจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชน เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2565 การขาดภาวะผู้นำในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการมีแนวทางในการทำงานที่องค์กรต้องตอบสนองความต้องการของหัวหน้าพรรคแต่เพียงผู้เดียวมิใช่ส่วนรวม จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเช่นนี้ ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย และเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการทำงานของพรรคเพื่อชาติในฐานะพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ไม่นานมานี้ นายศรัณย์วุฒิ ยังได้กล่าวออกสื่อ และพาดพิงพรรคเพื่อชาติในทางเสียหาย อาทิ การกล่าวหาว่ามีผู้ครอบงำพรรค หรือการกล่าวหาว่าพรรคเพื่อชาติเป็นวัดร้างที่เต็มไปด้วยสัมภเวสี แสดงให้เห็นว่า นายศรัณย์วุฒิมิได้มีความศรัทธาต่อพรรคเพื่อชาติและประชาชนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อชาติ จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคตามที่ควรจะเป็นในข้อบังคับพรรคเพื่อชาติ อีกทั้งยังเป็นพฤติกรรมที่จงใจสร้างความเสียหายให้แก่พรรคเพื่อชาติอย่างร้ายแรง เป็นพฤติกรรมที่มิใช่วิสัยของผู้นำองค์กรควรจะเป็น หากพรรคเพื่อชาติจะเป็นวัด ก็เป็นวัดที่เป็นที่พึ่งพิงให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้หนีร้อนมาพึ่งเย็น หาใช่วัดร้างที่มีแต่สัมภเวสีไม่ การกล่าวเช่นนี้มิได้ต่างจากการดูถูกประชาชนผู้เป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อชาติ ผู้ซึ่งอยู่ในบ้านหลังนี้เช่นกัน

พรรคเพื่อชาติในฐานะสถาบันทางการเมืองที่มิได้ยึดโยงกับผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสำคัญ หากแต่ยึดโยงกับสมาชิกและประชาชนผู้สนับสนุนเป็นที่ตั้ง มิอาจปล่อยให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทำให้กิจกรรมของพรรคเพื่อชาติสะดุดหรือหยุดลง อันจะเป็นการทำลายความเป็นสถาบันของพรรคเพื่อชาติ ตลอดจนทำลายความเชื่อมั่นและความหวังของพี่น้องประชาชนที่สนับสนุน พรรคเพื่อชาติ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบางส่วนได้ประชุมร่วมกันและมีข้อสรุปร่วมกันคือ ไม่เห็นด้วย และมิอาจรับได้ กับพฤติกรรมที่ผิดปกติ ขาดความรับผิดชอบ ตลอดจนขาดความเป็นประชาธิปไตยของนายศรัณย์วุฒิตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารพรรคบางส่วนจึงได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารเพื่อรักษาไว้ ซึ่งหลักการประชาธิปไตยสากล ตลอดจนความเป็นสถาบันและอุดมการณ์ประชาธิปไตยของพรรคเพื่อชาติ

อนึ่ง หากมีผู้ใดแอบอ้าง หรือพยายามใช้ชื่อพรรคเพื่อชาติในการสร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือต่อผู้ใด อาทิ หน่วยงานราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หรือนักการเมือง ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ไม่ว่าด้วยวิธีการทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การร้องขอ การเรียกร้อง ข่มขู่ หรือการอภิปรายในสภา หรือด้วยวิธีการอื่นใด พรรคเพื่อชาติขอกราบเรียนว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับพรรคเพื่อชาติทั้งสิ้น และหากผู้ใดได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้หนึ่งผู้ใดในลักษณะดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อมายังพรรคเพื่อชาติได้ที่ พล.ต.ต.ชยุต หมายเลขโทรศัพท์ 086-001-000 1 พรรคเพื่อชาติจะช่วยท่านแสวงหาความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำมาก่อน! แกนนำเพื่อไทย ชูผลงานผลักดันสุราพื้นบ้านตั้งแต่ปี 44 หนุน 'พิธา' ต่อยอดโอทอป

นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ทวีตข้อความว่า "โอกาสของประเทศไทยเปิดกว้างขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่ปี 2544 พรรคไทยรักไทย เราพยายามผลักดันสุราพื้นบ้านและยกระดับสินค้าชุมชนพื้นบ้านหลายตัว

คืบหน้าตั้งรัฐบาล 8 พรรค จ่อเคาะเนื้อหาต้องทำเร่งด่วนช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมรัฐบาลได้เสียงเลือกตั้งมาเกิน 300 เสียง แต่หลายฝ่ายยังไม่เชื่อมั่นว่าจะตั้งรัฐบาลได้ มีการหยิบยกประเด็นต่างๆมาพูดถึง ลุกลามไปถึงรัฐบาลแห่งชาติ ในฐานะแกนนำพรรคร่วมที่กำลังตั้งรัฐบาลกันอยู่มั่นใจว่าจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่

เพื่อไทย ยันเดินหน้าดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้สำเร็จ

น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย ขอย้ำจุดยืนต่อ LGBTQ+ ไทยด้วยการยืนยันสนับสนุนและร่วมเป็นแรงส่งในการผ่านกฎหมาย

'ทักษิณ' ยืนยัน 'ก.ค.' กลับไทยแน่นอน ให้รอฟัง 'อุ๊งอิ๊ง' บอกวันเวลา

นายคชาภา ตันเจริญ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ที่เป็นพิธีกรชื่อดัง ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระหว่างเดินทางมาที่ประเทศสิงคโปร์ ถึงกระแสการกลับบ้าน

'ชูศักดิ์' เชื่อยังห่างไกลเลือกตั้งซ่อมทั่วประเทศ เหน็บ ส.ว.ฝันกลางแดดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่าหากนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.)

'ปชป.' ชี้คุณสมบัติ 'ประธานสภา' ต้องเป็นกลางขับเคลื่อนนโยบายให้พรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้

'จุรินทร์' เผยทุกอย่างจะชัดเจนและนิ่งขึ้นได้ หาก กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง ย้ำ 'ประธานสภา' ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง จะไปช่วยขับเคลื่อนนโยบายให้พรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้