อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดให้เยี่ยมชม “ต้นแบบโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ผ่าน “แพลตฟอร์มออนไลน์” ให้ทุกคนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดได้เปิดตัว “แพลตฟอร์มการเยี่ยมชมโรงงานเสมือนจริงแห่งใหม่” ณ “โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะกำแพงเพชร” ต้นแบบโรงงานสีเขียวของกลุ่มบริษัทฯ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการเยี่ยมชมโรงงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านมุมมอง 360 องศา ให้ความรู้สึกเสมือนได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานจริงๆ ชูจุดเด่น “สะดวก สนุก และเรียนรู้ได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา” สะท้อนภาพลักษณ์ การเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค

สำหรับ “แพลตฟอร์มการเยี่ยมชมโรงงานเสมือนจริงแห่งใหม่” นี้ มุ่งส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การดำเนินการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน การจัดการของเสีย และการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสบความสำเร็จในการติดตั้งเทคโลโลยี “โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล”ที่ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มได้อีกกว่า 50,000 ตัน/ปี

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เรามุ่งมั่นที่จะเป็น กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ พร้อมส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมไทย สอดคล้องกับนโยบาย การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value-ASV)” ที่เรายึดมั่นเสมอมา

นอกจากโรงงานสีเขียวแห่งนี้ ทุกท่านยังสามารถเยี่ยมชมโรงงานอื่นๆ ของอายิโนะโมะโต๊ะได้ ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ajinomoto.co.th/th/our-activity/general-factory-visit

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมื่อ 'Bluesky Social' อยากเป็นทางเลือกใหม่ของสังคมออนไลน์

เมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้ว อีลอน มัสก์ได้ซื้อกิจการทวิตเตอร์ไปถือครอง นับแต่นั้นมาก็เต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ สไตล์การเป็นผู้นำที่วุ่นวา

เปิดมุมมองทีมผู้ชนะเจ้าของรางวัล The Top Winner โครงการ ‘Ajinomoto Young Chef Thailand’ กับบททดสอบการรังสรรค์อาหารลดโซเดียมแสนอร่อย

หากพูดถึงเรื่องอาหาร คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนชาติใด โดยเฉพาะอาหารที่ถูกถ่ายทอดผ่านการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

IRPC ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้การต้อนรับ

อายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นครั้งที่ 2

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ มร.ทะกุมิ คะซะริโมะโตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ต่อยอดความสำเร็จสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ “Enjoy Science Careers” ส่องอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด