ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกฯ 'ดิสทัต' พ้นเลขาธิการนายกฯ ตั้ง 'พีระพันธุ์' แทน

ดิสทัต โหตระกิตย์
13 ม.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ ๑๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งนายดิสทัต โหตระกิตย์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น เนื่องจาก นายดิสทัต โหตระกิตย์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงให้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๒๓/๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ ๓๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจาก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงให้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕5 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันเดียกันนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต.เคาะแล้ว 14 พฤษภาคมเลือกตั้งส.ส. 3-7 เมษายนเปิดรับสมัคร

นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. แถลงผลการประชุมกกต.ภายหลังมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา ว่า วันนี้ที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบตาม

พปชร. วางตัวผู้สมัครส.ส.โคราช 16 เขต นัด 30 มีนา.เปิดตัวครบ 400 เขต

นายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค พปชร. เปิดเผยว่าพรรคเตรียมที่จะประชุมสัมมนา เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง 400

รวมไทยสร้างชาติ งัด 'จุดเด่นบิ๊กตู่' หาเสียงเลือกตั้ง

จุดเด่นของพล.อ.ประยุทธ์ที่ชาวบ้านพอใจมากคือ เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใส การบริหารงานแม้ใครจะพูดโจมตีอย่างไรก็ตาม แต่นายกฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์