โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ข้าราชการตำรวจ' ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 54 ราย

22 ม.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน ๕๔ ราย ดังนี้

๑. พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๓ ดำงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

๒. พลตำรวจตรี นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจ นครบาล ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

๓. พลตำรวจตรี วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๘ ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจ (สบ ๘)

๔. พลตำรวจตรี สุรพล เปรมบุตร รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานและขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์)

๕. พลตำรวจตรี กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รองจเรตำรวจ (สบ ๗) ดำรงำาแหน่งรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑

๖. พลตำรวจตรี โสภณ สารพัฒน์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๙ ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

๗. พลตำรวจตรี อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดีดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๘. พลตำรวจตรี กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา

๙. พลตำรวจตรี คมสัน สุขมาก ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี

๑๐. พลตำรวจตรีธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค ๕ ดำตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานำารวจแห่งชาติ) อ่านทั้งหมด

140D015S0000000000100

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ชัชชาติ' หน้าหงาย! มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลตอกเลิกใช้วาทกรรมห้ามแต่งตัวโป๊โยนบาปเหยื่อถูกลวนลามทางเพศ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ตอกผู้ว่าฯ กทม.หยุดวาทกรรมห้ามแต่งตัวโป๊ โยนบาปเหยื่อถูกลวนลามทางเพศ ปล่อยคนผิดลอยนวล จี้ ออกกฎคุมเข้ม ประสาน ตร.-พม. จับตากลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงตั้งศูนย์รับเรื่อง