ใช้นวัตกรรมชูไอเดียเปลี่ยนปัญหาขยะ สู่การเป็นทรัพยากรทดแทนที่มีคุณค่า

ปัญหาขยะ ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งแน่นอนว่าเกือบทุกคนบนโลกนี้จำเป็นที่จะต้องตระหนัก และรู้ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาขยะได้ จนนำไปสู่การแก้ไขและปรับเปลี่ยนวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้ก่อนที่จะนำไปสู่จุดที่ต่ำที่สุด จนเกินกว่าที่จะแก้ไขได้...

ปัญหาขยะในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมาตลอดระยะเวลา แต่ด้วยความเคยชินของคนในสังคมรวมถึงระบบปฎิบัติการที่ยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทาง ที่ผ่านมาการดูแลเรื่องดังกล่าวจึงยังไม่เห็นถึงความเป็นรูปธรรมมากนัก ทุกคนยังทิ้งขยะอย่างเคยชิน และไม่ได้ใส่ใจถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น แต่ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนไป และกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ๆ โดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะจึงมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัญหาระดับโลก และกำลังมองหาทางแก้ไขร่วมกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง

แน่นอนว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดูแลและเก็บกวาดขยะเป็นเรื่องที่สะดวก ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา รวมทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นของมีค่าได้อีกด้วย เช่นเดียวกับที่ทีมนักวิจัย จากสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอช จี เนกซ์ จำกัด ได้ร่วมมือกันพัฒนาต่อยอดจนได้ทางออกที่สมบูรณ์ให้กับผู้ที่อยากเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นทรัพยากรทดแทนที่มีคุณค่า เติมเต็มช่องว่างของการค้นหาทรัพยากรใหม่ๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบัน

ต่อไปนี้ สังคมอาจจะเห็นขยะ หรือสิ่งที่ถูกมองข้ามกลายมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมก็ได้ เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ ปตท. ได้จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ “Waste is MORE” โดยมี นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นถึงมิติของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการพัฒนาศักยภาพของ “ขยะ” ที่ถูกมองว่าไร้ค่า ให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่ “ไม่ไร้ค่า” อีกต่อไป

โดย ปตท. พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันศักยภาพของนวัตกรรมการวิจัย และการออกแบบของคนไทย ให้เติบโตไปแข่งขันในเวทีระดับโลก ทั้งยังคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 3 มิติ ไปพร้อมกัน อันประกอบไปด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ จึงได้จัดตั้งโครงการ MORE ร่วมกับ บริษัท เอช จี เนกซ์ จำกัด โดยมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและออกแบบวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ให้สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยนวัตกรรมการพัฒนาวัสดุด้วยกระบวนการ Upcycling วัสดุเหลือใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งความตั้งใจของโครงการ MORE โดย ปตท. ใช้นวัตกรรมเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นทรัพยากรทดแทน โดยร่วมตีความวัสดุเหลือทิ้ง ได้แก่ เยื่อกาแฟ เศษใบอ้อย ฝุ่นไม้ อะลูมิเนียมฟอยล์จากกล่องยูเอชที ฝุ่นผ้า เศษแผ่น PVC ฝาขวดน้ำ เปลือกไข่ ร่วมกับ 8 นักออกแบบ ได้แก่ MORE, o-d-a, NUTRE JEWELLER, Kitt.ta.khon, mitr., TAKORN TEXTILE STUDIO, Designerd และ Spirulina Society ในการสรรสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในครั้งนี้

เป็นการตอกย้ำความมุ่งหวังของ ปตท. ในการผลักดันให้เศรษฐกิจ BCG ของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังหวังผลให้เกิดการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับเกษตรกรและชุมชนอีกด้วย โดยนิทรรศการ Waste is MORE นี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Design Week 2023 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 12 ก.พ. 2566 ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก กรุงเทพมหานคร

ซึ่งภายในงานนั้นได้ออกแบบให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบที่ต่อยอดจากความรู้และมุมมองใหม่ๆ โดยใช้ขยะให้กลายเป็นทรัพยากรที่สามารถมาทดแทนบางอย่างได้ รวมถึงพัฒนาให้ออกมาในรูปแบบของงานศิลปะ งานประดิษฐ์ ของใช้ และของตกแต่งบ้าน รวมถึงยังมีกิจกรรม workshop ให้ผู้ที่ไปร่วมงานนั้นสามารถเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นฝีมือของตัวเองได้อีกด้วย โดยผู้ที่สนใจยังสามารถติดตาม และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : waste.wasteismore

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อรรถพล ส่งต่อภารกิจ CEO แก่ ดร.คงกระพัน ขับเคลื่อน ปตท. สู่ความยั่งยืน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งต่อภารกิจ CEO ให้กับ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ปตท. จุดพลังเศรษฐกิจไทย เปิดการจ่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 รวม 417 กิโลเมตร สร้างโครงข่ายพลังงานยั่งยืน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการจ่ายก๊าซธรรมชาติ

ปตท. ร่วมปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

กรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ และที่ผ่านมาก็มีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นและใช้งานทรัพยากรภายในพื้นที่ไปอย่างคุ้มค่า

'กุลธน'นั่งนายกรักบี้จนครบวาระ ทุ่มงบ7ล.จากปตท. ตั้งเซมิโปรลีกชิงเงินรางวัล

พล.อ.วิชญ์ เลขาฯโอลิมปิกไทย และ ผศ.พิมล ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรักบี้ โน้มน้าวใจ "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ สำเร็จ ตัดสินใจนั่งนายกรักบี้ต่อจนครบวาระ พร้อมวางแผนนำเงินจากโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ จาก ปตท.(OR) จำนวน 7 ล้าน ตั้งเซมิโปรลีกรักบี้กึ่งอาชีพชิงเงินรางวัล เพื่อให้นักปล้ำลูกหนำเลี๊ยบไทยมีรายได้จากการแข่งขัน นอกจากนี้ยังปิดดีลเซ็นสัญญาไทยเป็นเจ้าภาพรักบี้เอเชียซีรีส์ 3 ปี ปูทางสู่การเป็นเจ้าภาพเวิลด์ซีรีส์ ที่ตอนนี้สหพันธ์รักบี้โลกกำลังประเมินความพร้อมของไทยอยู่

‘เอ็กซ์เผิง’ยกทัพโชว์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า-เทคโนโลยีสุดล้ำ! ที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45

ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2567 นี้มีหลายค่ายรถยนต์ขนทัพสินค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ

โครงการกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าหนองแขม วางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก มุ่งแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก โครงการกําจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าหนองแขม 1,000 ตัน ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม