กกต.เคาะแล้ว 14 พฤษภาคมเลือกตั้งส.ส. 3-7 เมษายนเปิดรับสมัคร

21 มี.ค.2566 - เวลา 16.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. แถลงผลการประชุมกกต.ภายหลังมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา ว่า วันนี้ที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานกกต.ได้เสนอดังนี้ 1.เห็นชอบร่างแผนจัดการเลือกตั้งส.ส. โดยกำหนดวันเลือกตั้งส.ส.เป็นวันที่ 14 พ.ค.2566 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งวันที่ 7 พ.ค. วันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันที่ 3-7 เม.ย. 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองแจ้งบัญชีรายชื่อบุคคลที่แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครวันที่ 4-7 เม.ย.2566 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3 พ.ค.2566 และวันแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7-13 และ 15-21 พ.ค.2566

นายแสวง กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศกกต.ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งต้องใช้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.ร่างประกาศกกต.เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ โดยมีรายละเอียดตั้งแต่คุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้าม สถานที่รับสมัคร รวมถึงวันและเวลาการรับสมัคร

2.ร่างประกาศกกต.เรื่องจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยใช้ข้อมูลตามประกาศกกต.เรื่องจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ฉบับลงวันที่ 16 มี.ค.2566 3.ร่างประกาศกกต. เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส. 4.ร่างประกาศกกต. กำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-13 เม.ย.2566 และ5.ร่างประกาศกกต.เรื่องกำหนดวัน และเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ

ทั้งนี้สำนักงานกกต.จะส่งประกาศดังกล่าว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันพรุ่งนี้ (22 มี.ค.)

เมื่อถามถึงแผนรับมือหากศาลปกครองมองว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งมีปัญหา นายแสวง กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่เห็นเอกสารจากศาล แต่ในส่วนสำนักงานกกต.ทำงานไปตามกฏหมาย คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มีการประชุม และที่ประชุมได้มีการเตรียมการไว้พอสมควร

ผู้สื่อข่าวถามว่า ช่วงนี้พรรคการเมืองและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลงพื้นที่หาเสียงกันต่อเนื่อง จะมีการกำชับเรื่องใดเป็นพิเศษเพื่อป้องกันกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ขอความร่วมมือทุกคนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากอยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้เคารพกฎหมายในการแข่งขัน ตั้งแต่กกต. พนักงานกกต. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ขณะเดียวกันรัฐบาลรักษาการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกกต. ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 กำหนดไว้ ส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบให้คุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ สำนักงานฯกกต.ได้เตรียมมาตรการที่จะดูแลเพื่อให้ทุกคนอยู่ในที่ควรจะอยู่ อย่างไรก็ตาม หลังจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วก็จะเกิดเงื่อนไขใหม่เริ่มนับหนึ่งการเลือกตั้ง ช่วงแรกการหาเสียงอาจจะยังไม่เข้มข้น แต่เมื่อว่าที่ผู้สมัครส.ส.รู้เขตเลือกตั้ง รู้พื้นที่ และรู้วันเลือกตั้ง แล้ว เชื่อว่าการหาเสียงน่าจะมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นคำร้องเรียนช่วง 180 วันก่อนวันเลือกตั้งนั้น กกต.ยังคงดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย

เมื่อถามว่า กกต.เตรียมรับมือการเลือกตั้งที่มีการใช้เงินหรือกระสุนทางการเมืองอย่างไร นายแสวง กล่าวว่า มาตรการที่จะทำให้ทุกคนอยู่ในที่ตั้งหรือที่ที่ควรอยู่ ซึ่งกกต.แสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ครั้งนี้น่าจะมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกับสำนักงานฯเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาต่อต้านกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นสิทธิที่สามารถทำได้หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญคนไทยมีสิทธิและเสรีภาพ แต่การใช้สิทธิใดต้องเคารพกฎหมาย เบื้องต้นคงต้องดูข้อเท็จจริง ซึ่งเรื่องนี้กฎหมายมีอยู่แล้ว ต้องดูว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกา คนทำได้แค่ไหน เพราะกฎหมายให้ความคุ้มครอง ซึ่งกกต.มีหน้าที่ตรวจสอบว่าสิ่งที่ดำเนินการนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ หากไม่ผิดก็สามารถทำได้ตามปกติ ซึ่งต้องดูข้อเท็จจริงว่าเข้าเงื่อนไขหรือองค์ประกอบของกฎหมายหรือไม่

ถามว่า มีบางพรรคการเมือง รณรงค์ให้ประชาชนร่วมบริจาคเพื่อทำป้ายหาเสียงและใบปลิว สามารถทำได้หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เบื้องต้นตรวจสอบแล้ว อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งในช่วงหาเสียงการเลือกตั้งตามมาตรา 68 ซึ่งผู้สมัคร หรือ พรรค สามารถรับบริจาคจากบุคคลได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งช่วงมีพระราชกฤษฎีกา ถ้ารวมกันเกิน 10,000 บาทต่อ 1 วัน ต้องแจ้งกกต.ทราบภายใน 7 วัน

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด เลขาธิการกกต. กล่าวว่ามีความพร้อม 110 เปอร์เซ็นต์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดร.ณัฎฐ์ กางข้อบังคับพรรคก้าวไกล มัด 'พิธา-ถือหุ้นสื่อ' เซ็นส่งสมัครส.ส.เป็นโมฆะ!

ดร.ณัฎฐ์-นักกฎหมายมหาชน มองต่างมุม 'วิษณุ-นายกสมาคมทนาย' ปม “พิธา-ถือหุ้นสื่อ” ลงนามในหนังสือส่งสมัคร ส.ส.เป็นโมฆะหรือไม่ พร้อมกางข้อบังคับพรรคก้าวไกลมัดซ้ำ ฟันเปรี้ยงล้มกระดาน!

บี้ กกต. ตีตกคดี 'พิธา' ถือหุ้นสื่อ ระวัง 'ด้อมส้ม' 14 ล้านลงถนน

'เอกชัย' จี้ กกต. เร่งประกาศรับรอง ส.ส. ตั้งรัฐบาลใหม่แทน 'บิ๊กตู่' สอนคดี 'พิธา' ถือหุ้นสื่อ เทียบเคียงคดีชาญชัย ปัดตกได้เลย เตือนระวังด้อมส้ม 14 ล้านเสียงลงถนน

อดีตเลขาฯกกต.ยกเคส 'หัวหน้าพรรค' ถูกศาลรธน.ตัดสินผิดปมถือหุ้นสื่อ ไม่กระทบผู้สมัครส.ส.

อดีตเลขาฯกกต. แจงข้อกฎหมาย ยกเคส ตัวอย่าง 'หัวหน้าพรรค' ถูกศาลรธน.ตัดสินมีความผิดปมถือหุ้นสื่อ ไม่กระทบเซ็นรับรองส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ส.ส.