อัยการทั่วประเทศ เทคะแนนเลือก 'เรวัตร จันทร์ประเสริฐ' เป็นประธาน ก.อ.


23 พ.ค.2566 - ที่ห้องประชุม สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีการตรวจนับคะแนนเลือกประธานกรรมการอัยการ (ก.อ.) และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในส่วนของประธาน ก.อ.มีผู้สมัครเข้ารับเลือกจากคะเเนนเสียงของอัยการทั่วประเทศยกเว้นอัยการผู้ช่วย จำนวน 5 คน

มีการเริ่มนับคะเเนนตั้งเเต่เวลา 09.30-12.15 น. มีบัตรลงคะเเนนจำนวน 4,026 ใบ ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะเเนนสูงสุดเรียงลำดับดังนี้

1.นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ อดีตรองอัยการสูงสุด ได้ 2,206 คะแนน

2.นาย ตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุด ได้ 644 คะแนน

3.นายเรวัตร ฉ่ำเฉลิม 268 คะแนน

4.น.ส.ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์ 248 คะเเนน

5.นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ได้ 55 คะแนน

สำหรับ นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ เป็นเพื่อนรักนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รุ่น 11 รุ่นเดียวกับนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุง(อสส.) และ ประธานก.อ.คนแรกจากการเลือกตั้ง และบรรจุรับราชการอัยการรุ่นเดียวกันกับนายตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอสส. ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจับตามองเป็นตัวเต็งในการเลือกตั้งประธาน ก.อ.ครั้งนี้ ด้วยความเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีได้รับการยอมรับจากทุกระดับชั้น เป็นที่รักชื่นชอบน้องๆอัยการ จากเคยเป็น อธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชฝ่ายอัยการ จนถึงอัยการอาวุโส เสมือนครูใหญ่ จัดฝึกอบรมอัยการผู้ช่วยฯอัยการจังหวัดเเละหลักสูตรอื่นอีกหลายรุ่น

โดยคณะกรรมการอัยการ (ก.อ) ตามกฎหมายใหม่จำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธาน ก.อ. (ที่มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วยซึ่งกฎหมายเก่าจะเป็น อสส.โดยตำเเหน่ง) โดยมีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.

ส่วน ก.อ.ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุดตามลำดับอาวุโส จำนวน 5 คน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งมาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย ประกอบด้วย อัยการชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 4 คน อัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน รวมเป็น 6 คน เเละกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ.

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. จะเป็นผู้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเคยรับราชการเป็นข้าราชการมาแล้วในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า

ทั้งนี้ ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนได้รับเลือกโดยประธาน ก.อ. มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดเกล้าแต่งตั้ง ส่วน ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ อสส. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประธาน ก.อ. และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัยการคดีพิเศษ เลื่อนฟังคำสั่ง 'นอท กองสลากพลัส' ฟอกเงินหวย รอสอบประเด็นสำคัญ

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น

ทนายฯบุกร้อง อสส. ส่งเรื่องไปศาลรธน. สั่งให้ 'พิธา-ก้าวไกล' ยุติแก้ไขหรือยกเลิก ม.112

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อาชีพทนายความ เดินทางมายื่นคำร้องต่อ อัยการสูงสุด ให้พิจารณาดำเ

'สมาคมทนาย' ยันไทยต้องมี 112 คุ้มครองสถาบันฯ แนะตั้ง กก.กลั่นกรอง

'นายกสมาคมทนายความ' ยันไทยต้องมีมาตรา 112 คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ ชงตั้งคกก.กลั่นกรองความผิด ไม่ควรใช้สำนักพระราชวัง ศาลต้องกล้าให้ประกัน