เปิดกุญแจความสำเร็จ‘ไทยเบฟ’องค์กรที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประกาศเป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน Stable and Sustainable ASEAN Leader ภายใต้ “PASSION 2025 นอกจากแผนด้านธุรกิจแล้ว ไทยเบฟเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรด้วยการให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่พนักงานกว่า 62,000 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี ด้วยความเชื่อว่า “ทรัพยากรบุคคล” เป็นฟันเฟืองสำคัญส่งผลให้องค์กรเติบโตบรรลุความสำเร็จตามธงที่ตั้งไว้  

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ไทยเบฟได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 (Thailand Edition) สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัล We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 2021 สุดยอดบริษัทใส่ใจพนักงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในเวที HR Asia Awards 2021 เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จ สะท้อนความการมอบความสุข การดูแลเอาใจใส่ และสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพนักงานไทยเบฟ

ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า ปัจจุบันไทยเบฟมีพนักงาน 62,000 คน แบ่งเป็นบุคลากรไทย 46,000 คน ที่เหลือเป็นชาวต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม จีน ฮ่องกง  จากการเข้าซื้อกิจการในธุรกิจเครื่องดื่มและการลงทุนธุรกิจอาหาร การประกาศวิสัยทัศน์ PASSION 2025 เป็นพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง และค้นหาวิธีทรานสฟอร์มองค์กรอย่างรวดเร็วให้สำเร็จสู่ตำแหน่งผู้นำอาเซียน ซึ่งต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากร เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่ไทยเบฟคว้ารางวัลในงาน HR Asia Awards 2021 ถึง 2 รางวัลด้วยกัน รางวัลแรก HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 และรางวัล We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 2021 จาก HR Asia จากการสำรวจบริษัทในไทยเกือบ 300 บริษัท ด้วยผลคะแนนความผูกพันพนักงานระดับเป็นเลิศ และการเยี่ยมชมบริษัท นอกจากนี้ ปี 2563 ไทยเบฟเป็นหนึ่งในบริษัทไทยติดท็อปเท็นที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดจากการสำรวจล่าสุดของ HR Asia และ Work Venture

สำหรับ PASSION 2025 ภายใต้การนำของ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ปี 2025 วางเป้าเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน ปี 2030 เป็นองค์กรที่ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และปี 2050 เป็นองค์กรที่พร้อมจะเติบโตไปกับพนักงานจบการศึกษาสามารถพัฒนาตัวเองและทำงานนำศักยภาพของไทยเบฟมีอยู่ก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดจนถึงอนาคตข้างหน้า ปัจจุบันมีพนักงานเจนเนอเรชั่น Y และเจนเนอเรชั่น Z ร้อยละ 61 พนักงานเจนเนอเรชั่น X ร้อยละ 32 และกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ร้อยละ 7

ความท้าทายในการบริหารพนักงานในยุคนี้ ดร.เอกพลเผยเป็นการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาให้มากที่สุด และสร้างความผูกพันพร้อมเติบโตไปกับองค์กร ซึ่งไทยเบฟสร้างวัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมทำงานในโปรเจ็คใหม่ๆ เป็นโอกาสในการเติบโต ไม่ว่าอายุมากหรือน้อยสามารถประสบความสำเร็จได้ ทั้งยังชูแนวคิด War ประกอบด้วย W-Willing มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน ยึดความสำเร็จมาสู่องค์กรเป็นตัวตั้ง, A-Able ability พนักงานมีความรู้ความสามารถ เรียนรู้งานได้ และ R-Readiness ความพร้อมในการทำงาน

เมื่อถามว่า คุณสมบัติของคนทำงานที่ไทยเบฟต้องการตัวคืออะไร ดร.เอกพล ตอบว่า คีย์เวิร์ดแรก Collaboration การทำงานร่วมกัน มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น Creating Values คนที่สนใจทำประโยชน์ สร้างคุณค่า และ Caring for Stakeholders การเอาใจใส่ต่อคนรอบข้าง หากมีครบ 3 สิ่งนี้ตรงกับดีเอ็นดีไทยเบฟ

ส่วนแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ธุรกิจพัฒนาคนเคียงคู่องค์กร ดร.เอกพล กล่าวถึงแพลตฟอร์ม Business-Technology-People ว่า ธุรกิจในโลกแห่งการแข่งขันต้องช่วยกันทำงานแข่งกับประเทศอื่นตลอดเวลา ไทยเบฟอยากเป็นความภาคภูมิใจของอาเซียน การดึงความเอกภาพของอาเซียนออกมาให้คนทั่วโลกทึ่ง เป็นแง่มุมธุรกิจที่จะทำให้เกิดขึ้น ด้านเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ไอที แต่นำกรีนเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจมองไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนำมาสู่การปรับและเตรียมพร้อมให้คนใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี ส่วนองค์กรที่จะมีประสิทธิผล ต้องเปลี่ยน Mind set เฟ้นหารูปแบบคนที่จะประสบความสำเร็จ และมีพาร์คเนอร์กว้างขวางขึ้น รวมถึงการทำงานในรูปแบบใหม่ไม่ติดกับโครงสร้างองค์กร มีรางวัลแบบใหม่ๆ ให้กับเพื่อนพนักงานในทุกเจน

จากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดระยะ 2 ปีที่ผ่านมา จนมาสู่การระบาดสายพันธุ์ “โอมิครอน” ดร.เอกพล กล่าวว่า ล่าสุดไทยเบฟออกนโยบายทุกคนยกการ์ดสูงสุดจนถึงเดือนมกราคม ปี 2565 พนักงานทำงานที่สำนักงานต้องตรวจ ATK ทุก 7 วัน ก่อนหน้านี้ ดูแลพนักงานทุกคนให้ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างดีที่สุด ควบคู่กับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้พนักงานทำงานได้จากที่บ้านอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจ จัดให้มีระบบลงทะเบียนดิจิทัลทุกวันเพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานและคนรอบข้าง ทำประกันภัยความเสี่ยงจากโรคโควิดให้แก่พนักงานทุกตำแหน่งงาน ดูแลไปถึงครอบครัวให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจ และการสนับสนุนการฉีดวัคซีนร่วมกับภาครัฐ รวมถึงวัคซีนทางเลือก

การบริหารบุคลากรยุคโควิดและยุคดิจิทัล ทำให้ทักษะ หรือ skill ที่มีอยู่อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป การ Upskill และ Reskill เป็นสิ่งสำคัญ ดร.เอกพล บอกว่า เราเตรียมการเพิ่มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Digital literacy ไม่เฉพาะทีมไอทีเท่านั้น รวมถึงเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะทำตำแหน่งไหน ถัดมา Growth Mindset คือ กรอบความคิดพยายามเรียนรู้พร้อมที่จะเติบโต นอกจากนี้ การใส่ใจความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม เพราะธุรกิจของเราขยายสู่อาเซียน หากมีทักษะเหล่าพนักงานจะประสบผลสำเร็จในการทำงาน ก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร ไทยเบฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีงบประมาณสนับสนุนด้านนี้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี

เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนงานบ่อยของคนรุ่นใหม่ ดร.เอกพล กล่าวว่า ไทยเบฟมีอัตราการลาออกของพนักงานต่ำ ด้วยเป็นองค์กรที่มีความเพียบพร้อมด้านธุรกิจ มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีการเทรนด์คนต่อเนื่อง ประกอบกับคัดเลือกคนที่อยากทำงานกับองค์กรยาวนาน แรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ไม่ย้ายงาน คือ ให้ความสำคัญกับการเติบโตในงาน และเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมความผูกพันของคนในองค์กรและนอกองค์กร รวมถึงให้คนรุ่นใหม่ได้ค้นหาศักยภาพตัวเอง ได้ทำงานที่แตกต่างบนพื้นฐานความยั่งยืน

 กลุ่มไทยเบฟยังผลักดันแนวความคิดโอกาสไร้ขีดจำกัดในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ศักยภาพคนรุ่นใหม่ หนึ่งในโครงการสำคัญ ThaiBev ASEAN Internship Program เป็นโครงการฝึกงานในรูปแบบปฏิบัติงานจริงตามสายงานระยะเวลา 2 เดือน มีโปรแกรมอบรมและกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษาทั่วอาเซียน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่าหนึ่งพันคนแล้ว เป็นการสร้างประสบการณ์สู่การทำงานแบบมืออาชีพและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของคนเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ  

ทั้งหมดนี้ถือเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพความแข็งแกร่ง และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับมือกับเทรนด์โลกสู่กลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน Stable and Sustainable ASEAN Leader ภายใต้ PASSION 2025 พร้อมกับการ สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ร่วมกับพันธมิตร สืบสานประเพณีลอยกระทง จัดงาน “SOOKSIAM ลำนำ วันเพ็ญ ” วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566

“เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม” ผสานความร่วมมือกับทางหน่วยงานของภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานภาคเอกชน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน

“เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” สืบสานวิถีถิ่นไทยให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

การปลูกฝังให้เยาวชนมีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีความรักในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

'ลอยกระทง'ทั่วไทย ดื่มด่ำสายน้ำแห่งวัฒนธรรม

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลลอยกระทง ในปี 2566 นี้ จะตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลยอดนิยมที่คนไทยเดินทางไปร่วมงานเพื่อสืบสานประเพณีและระลึกถึงความสำคัญของเเม่น้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิตอยู่เสมอผ่านการขอขมาพระแม่คงคา

‘ไทยเบฟ’ ปลดปล่อยศักยภาพคนรุ่นใหม่ สู่องค์กรต้นแบบเติบโตยั่งยืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักอย่างดี ในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน อีกความโดดเด่นของไทยเบฟ เป็นการมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากร

คาราวาน "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" เริ่มแล้วจังหวัดแรก “บุรีรัมย์” มอบรอยยิ้ม และความอบอุ่น จาก “ผู้รับ สู่ผู้ให้”

เริ่มต้นออกเดินทางแล้วเป็นจังหวัดแรกที่บุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า) สำหรับคาราวาน "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" (Eco Friendly Blanket) ภายใต้โครงการ ไทยเบฟรวมใจ…ต้านภัยหนาว

ถอดรหัสความสำเร็จ ไทยเบฟ ครองใจคนรุ่นใหม่ อยากร่วมงาน

ยังคงครองอันดับความนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากร่วมงานมากที่สุดในอันดับต้นๆ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)