ไร้ยางอาย! เปิดคำสั่ง 'เศรษฐา' เซ็นตั้ง 'วิษณุ' เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

30 พ.ค.2567 -  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ได้ลงนาม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204/2567 เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ มีเนื้อหาสรุปว่า

เพื่อให้การบริหารราชการ การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้คำปรึกษา เสนอความเห็น และประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน สมควรแต่งตั้ง นายวิษณุ เครืองาม เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ตรวจสอบและกลั่นกรองร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีร่วมกับ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายหรือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร้องขอ ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่นายกรัฐมนตรีตามที่มอบหมาย เชิญเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลรายละเอียดหรือจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควร ให้ข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ตามความจำเป็น ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และ แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

โดยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนการดำเนินการ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เป็นที่น่าสังเกตว่าในโซเชียลมีเดีย ชาวเน็ตได้แชร์ข้อความของนายเศรษฐา ทวีสิน ที่เคยโพสต์ใน X วิจารณ์นายวิษณุ เครืองาม ครั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ว่า "ไม่มียางอาย" เกี่ยวกับกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย หลังการเลือกตั้ง ปี 2566

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เศรษฐา'ต้อนรับ'เปอตี' อดีตแข้งทีมชาติฝรั่งเศส พร้อมร่วมพัฒนาฟุตบอลไทย

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา นาย Jean-Claude Poimboeuf เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นำ เอมานูว์แอล เปอตี อดีตนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศส (ชุดแชมป์โลกปี 2541 และแชมป์ยุโรปปี 2543) เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2024

นายกฯ หวดผู้ว่าฯ 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว จัดทำแผนแม่บทดันบางจังหวัดให้เป็นมรดกโลก

ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายเพิ่มศักยภาพจังหวัด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด (เมืองน่าเที่ยว) และผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่ง

'ภูมิธรรม' เผย หุ้นตก ไม่ใช่บริหารแย่กว่า 'ลุงตู่' แต่เพราะ 'เศรษฐา' ต้องขึ้นศาล

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณีการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุ