GC ผ่านการรับรองระดับโลกด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการคาร์บอน “ISCC PLUS” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจ ขับเคลื่อนโลกสมดุล ทรัพยากร และความยั่งยืน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที   โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า นอกจากการประกาศเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ หรือ Net Zero แล้ว อีกหนึ่งการดำเนินงานที่ GC ให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปรับโครงสร้างการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจโดยใช้หลัก 5Rs ได้แก่ Reduce ลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่ Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และ Refuse การปฏิเสธการใช้ รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในระบบการผลิต ฯลฯ ล่าสุดนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกด้านความยั่งยืน และการลดคาร์บอน “ISCC PLUS” จากองค์กร International Sustainability & Carbon Certification จากโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration Plant : ORP) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene : LDPE) และ เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene : LLDPE) ซึ่งมีการนำวัตถุดิบทางเลือกได้แก่ วัตถุดิบชีวภาพ และวัตถุดิบหมุนเวียนมาผลิตร่วมกับวัตถุดิบเดิมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยลดการใช้วัตถุดิบจากน้ำมันดิบซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยังคงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานและคุณภาพสูง

ความสำเร็จในครั้งนี้ ตอกย้ำว่า GC มีความมุ่งมั่นในการผลักดันและร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า และพันธมิตรในการเป็น “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับการบูรณาการหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และ GC ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อรักษาสมดุลให้กับโลกใบนี้ ต่อไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)

ISCC คือ การรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ เป็นระบบการรับรองความยั่งยืน    ชั้นนำระดับโลกเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก โดยเป็นระบบการออกใบรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนนี้ จะมอบให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านความยั่งยืน  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม บริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน พร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ BCG

GC จับมือ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชน

GC จับมือ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เปิดศูนย์บริหาร และจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม

GC ครองอันดับ 1 DJSI ของโลก 4 ปีซ้อน กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ร่วมสร้างคุณค่าที่ดีต่อโลก ดีอย่างยั่งยืน

GC เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากลแห่งแรกของไทยที่ติดอันดับ 1 ของโลก 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)

GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC ได้จัดพิธี ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ วงเงินกู้รวมประมาณ 27,000 ล้านบาท

GC ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เปิดตัวเอ็นวิคโค (ENVICCO) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลก แห่งแรกในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน ตอบโจทย์เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์

'ชัชชาติ' ฝันปรับภูเขาขยะอ่อนนุชเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่!

ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมถก 'พีทีที โกลบอลฯ' หาแนวทางร่วมมือจัดการขยะเป็นรูปธรรม จ่อปรับภูเขาขยะอ่อนนุชเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่