ลุยตะเพิด 'แอมเนสตี้' พ้นไทยอีกรอบ ค้าน 'ก.แรงงาน' ต่ออายุใบอนุญาต

17 ก.พ.2565 - เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สนง.กพ. ได้มีกลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย ประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบัน (ปภส.), ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด bully ทางสังคมออนไลน์ (ศชอ.), ชุดปฏิบัติการศรีสุริโยไท ปกป้องสถาบัน, ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.), อาชีวะปกป้องสถาบัน และ เครือข่ายคนออนไลน์รับใช้แผ่นดิน (คคร.) นำโดย นายอานนท์ กลิ่นแก้ว จัดกิจกรรมยื่นหนังสือ "ขับไล่แอมเนสตี้ ภาค 2" ลั่นกลองรบรวมพลคนรักบ้านเกิดเมืองนอน ตะเพิดแอมเนสตี้พ้นประเทศไทย

เวลา 10.45 น. นายอานนท์ แสนน่าน อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย และนายจักรพงศ์ กลิ่นแก้ว ได้ยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแอมเนสตี้ โดยมี ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยตัวแทน สมช., ตัวแทนสปน. เป็นผู้แทนฯ รับเรื่องไว้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมยื่นหนังสือประมาณ 250 คน 

ทั้งนี้ หนังสือเครือข่ายหมูบ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย ระบุว่า ข้าพเจ้า นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ในฐานะ "ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย" ร่วมกับอดีตประหมู่บ้านเสื้อแดง 4 ภาค ประกอบด้วย นายสมชัย แสงทอง อดีต ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ ในฐานะ "ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ" นางนิตยา นาโล หรือ "นักสู้ปอสี่" อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน ในฐานะ "ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนภาคอีสาน" นายไวทิต ศิริสุวรรณ อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคกลาง ในฐานะ "ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง" นายทวี ประหยัด อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคใต้ ในฐานะ "ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนภาคใต้" และนายสุพล หมื่นศรีพรม อดีตคอมมิวนิสต์ "สหายธวัชชัย" ในฐานะประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท .) พร้อมด้วยประชาชน 4 ภาค เพื่อยื่นหนังสือให้กับ อธิบดีกรมการปกครอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้กรม กระทรวง และ สมช.เข้ามาตรวจสอบการทำงานขององค์กร Amnesty International Thailand ว่ามีพฤติกรรมและการกระทำที่เข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่

ด้วยเหตุผลกรณีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา หลังศาลรัฐธรรมนูญ มีการอ่านคำวินิจฉัยว่า การกระทำของ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ซึ่งมีการเสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อในการปฏิรูปสถาบัน เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง จึงมีคำสั่งให้เลิกการกระทำ รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง

แต่ปรากฎว่า Amnesty International Thailand ออกมาประกาศแคมเปญ เขียนจดหมายล้านฉบับ ถึงทั่วโลกเรียกร้องให้ทางกาไทยหยุดดำเนินคดีกับ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ถือว่าองค์กรนี้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย และจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของไทย เนื่องจากคำตัดสิน หรือ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กร อีกทั้งการกระทำของ Amnesty International Thailand ยังอาจถือได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนต่อคน หรือ กลุ่มบุคคล ให้กระทำการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้

จากเหตุผลข้างต้นน่าจะเพียงพอแล้วที่ทาง กรม กระทรวง และ สมช. จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยเร่งด่วน ด้วยการให้องค์กรนี้พัน "ออกไปจากประเทศไทย" หากมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อได้ว่าองค์กรนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย และก่อนที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกล่วงละเมิดไปมากกว่านี้

หนังสือกลุ่มปกป้องสถาบัน ระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน2564 ทางกลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบัน ได้มายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี นายเสกสกล อัตธาวงศ์ เพื่อให้ดำเนินการขับไล่ Amnesty International Thailand เพราะว่าองค์กรดังกล่าวเป็นกลุ่มบุคคลธรรมดา ที่อ้างตัวเป็นองค์กรนานาชาติ เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของคน แต่ความเป็นจริงองค์กรดังกล่าวเข้ามาเพื่อแทรกแซงกิจการภายในของราชอาณาจักรไทย และมาสร้างคำนิยมในทางที่ผิดให้กับสังคมไทย ส่งเสริมให้เยาวชนกระด้างกระเดื่องต่อกฎหมายบ้านเมือง เมื่อมีบุคคลกระทำความผิดกฎหมาย องค์กรตังกล่าวได้ออกมาเคลื่อนไหว เพื่อปกป้องผู้กระทำความผิด โดยอ้างความเท่าเทียม เรียกร้องเสรีภาพอันขัดต่อรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พร้อมประณามการกระทำของรัฐบาล และล่าสุดที่คนไทยรับไม่ได้คือการที่ Amnesty ทำแคมเปญเขียนจดหมายล้านฉบับถึงทั่วโลกเพื่อจี้ทางการไทยหยุดดำเนินคดีกับนางสาว ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง ทั้งที่บุคคลดังกล่าวได้ตกเป็นผู้ต้องหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงของประเทศไทย และความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์

กล่าวโดยรวม Amnesty ก้าวก่าย และแทรกแซงกิจการภายในของราชอาณาจักรไทย Amnesty ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมของราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ Amnesty ส่อสนับสนุนให้ท้ายผู้คนหรือกลุ่มบุคคลที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

บัดนี้นับจากวันที่ยื่นหนังสือกว่าสามเดือน มีการขอความคิดเห็นจากประชาชน และประชาชนได้เข้า ร่วมลงรายชื่อเพื่อขับไล่ Amnesty จำนวนกว่าหนึ่งล้านสองแสนรายชื่อ ทางกลุ่มพลกนิกรปกป้องสถาบันได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมด เพื่อเรียนต่อทำนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไว้เป็นหลักฐานว่า ประชาชนเห็นพ้องต้องกันแล้วไม่ควรอนุมัติตามคำขอต่ออายุใบอนุญาต หากมีการต่ออายุใบอนุญาตให้กับ Amnesty กลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบันและประชาชนจักออกมาคัดค้านให้ถึงที่สุด

ในการนี้กลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบัน และประชาชนชาวไทยเห็นควรชับไล่ Amnesty International Thailand ให้พ้นประเทศไทยโดยทันที

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุดรธานีขานรับเปิด 'หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน'

ที่ลานสหกรณ์ยางพาราบ้านโนนบก ต.น้ำโสม อ.น้ำโสมจังหวัดอุดรธานี นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย นางนิตยา นาโล หรือ "นักสู้ปอสี่" ประธานหมู่บ้านเทิดไท้

'แรมโบ้' ยินดี 'ธนกร' ได้เป็นส.ส. ชี้ 'โฆษกรัฐบาล' ต้องทุ่มเททำงานไม่แพ้คนเก่า

'แรมโบ้' ยินดี 'ธนกร' เป็น ส.ส.ตามที่ตั้งใจเอาไว้ เชื่อจะทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนได้เป็นอย่างดี พร้อมชื่นชมตลอดการทำหน้าที่เป็นโฆษกรัฐบาลทำหน้าที่ได้ดี ส่วนใครจะเป็นโฆษกรัฐบาลคนต่อไป นายกฯตัดสินใจเอง ไม่ขอก้าวล่วง

ชื่นชม 'น้องโน้ต' 1 ในทีมหมูป่า ตอบแทนสังคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบรรเทาน้ำท่วมเชียงราย

เพจเฟซบุ๊ก จิตอาสาพระราชทาน โพสต์ภาพจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและข้อความว่า 1 ใน 13 หมูป่า วันนี้มาเป็นจิตอาสา "น้องโน้ต" ประจักษ์ สุธรรม กตัญญู​ แทนคุณ​สังคม นศท.จิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย

'แรมโบ้' ฟาด 'แม้ว' เหยียดเทิดไท ปากอ้างปชต.แต่ด้อยค่าพรรคการเมือง

'แรมโบ้' ฟาดกลับ 'ทักษิณ' ด่าศาลเสื่อม ทั้งๆที่ศาลยังไม่ได้รับคดี 8 ปีนายกฯ ซัดอย่าดูถูกประชาชนที่จะเลือกพรรคเพื่อไทยเกิน 250เสียง อาจจะต่ำ100 ก็ได้ ไม่มีอะไรแน่นอน อย่ามาทำนิสัยดูถูกเหยียดหยันพรรคเทิดไท เท่ากับดูถูกประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรค

แกนนำมวลชนหนุน 'บิ๊กตู่' อยู่ครบเทอม-นั่งนายกฯต่ออีกสมัย

'อานนท์ แสนน่าน' รวมพลังแกนนำประชาชนวอนขอให้ 'นายกลุงตู่' อยู่ต่อเพื่อกำจัดและปราบคนโกงชาติโกงแผ่นดิน พร้อมสนับสนุนเป็นนายกฯอีกสมัย เพราะอยู่แล้วประชาชนรวยปราศจากทุกข์

'แรมโบ้' ยื่นลาออก พปชร.แล้ว เตรียมเป็นหัวหน้าพรรคเทิดไท หนุน 'บิ๊กตู่' นายกฯอีกสมัย

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในฐานะว่าที่หัวหน้าพรรคเทิดไท ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอีกครั้ง ต่อนายทะเบียนพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565