1 ธ.ค. 'วันเอดส์โลก' รัฐบาล ร่วมรณรงค์ยุติปัญหาโรคเอดส์ ควบคู่กับการดูแลผู้ติดเชื้อ

1 ธ.ค.วันเอดส์โลก รัฐบาล ร่วมรณรงค์ยุติปัญหาโรคเอดส์ ควบคู่กับการดูแลผู้ติดเชื้อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียม

1ธ.ค.2566 - น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเนื่องในวันเอดส์โลก” (World AIDS Day) ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ตรงกับวันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกว่า รัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ให้ประชาชนมีมาตรการในการป้องกันตนเองที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ให้ได้

“รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับปัญหาเอดส์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการเอดส์ชาติโดยตำแหน่งในการแก้ปัญหาเอดส์ทั้งระดับนโยบาย งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ ทั้งระบบการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ งานสร้างทัศนคติการอยู่ร่วมกันทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน”น.ส.เกณิกา กล่าว

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า ในขณะที่รัฐบาลมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงเราก็ต้องดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ควบคู่กันไปด้วย โดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท ที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่ต้องได้รับยาต้านไวรัส เพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียม รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์

น.ส.เกณิกา กล่าวด้วยว่า รัฐบาลขอฝากไปยังคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็วเพื่อให้รู้สถานะของตนเอง ลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังคู่ โดยผลการตรวจหาเชื้อเอชไอวีจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งปัจจุบันโรคเอดส์แม้จะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ หากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เกณิกา' ยัน สธ.ไม่ลืมเรื่องดูแลสุขภาพปากผู้สูงอายุ

'เกณิกา' เผยสาธารณสุข ไม่ละเลยสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ มุ่งสร้างทันตแพทย์ประจำ รพ.สต.ช่วย ปชช.เข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล

'เกณิกา' เผย มี.ค.เตรียมดันการปั๊มลูกเป็นวาระแห่งชาติ!

'เกณิกา' เผยรัฐบาลเตรียมประกาศการส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติภายในเดือน มี.ค.นี้ ชี้ปัญหาเรื่องการมีบุตรน้อย ไม่กระทบแค่ด้านสาธารณสุข แต่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย

'เกณิกา' อวย กษ.จัดทำงบปี 68 หวังเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี

​'เกณิกา'เผยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำงบฯ รายจ่ายปี 68 เน้นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรให้เห็นเป็นรูปธรรม

'เกณิกา' ยันรัฐบาลเอาจริงเดินหน้าปราบยาเสพติด!

'เกณิกา'เผยกระทรวงยุติธรรม เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาล ชี้บูรณาการทุกภาคส่วน เป็นพลังสำคัญแก้ปัญหายาเสพติด

‘เกณิกา’ ฟุ้งผลงาน ‘ธรรมนัส’ ดันราคาสินค้าเกษตรพุ่งกระฉูด!

‘เกณิกา’ เผย ‘ธรรมนัส’ แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 4 เดือน บรรลุผลสำเร็จ ดันราคายาง-ข้าวเปลือก-มันสำปะหลัง สูงขึ้นในรอบหลายปี

ชวนชาวเหนือตอนล่างร่วมงานมหกรรมสุขภาพดีที่เพชรบูรณ์!

สาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีไปด้วยกันในมหกรรมสุขภาพดีที่เพชรบูรณ์ความรู้ดี ๆ ด้านสุขภาพแน่นตลอดงาน