Healthy + Active Meeting ประชุมอย่างมีคุณภาพ งานเดิน สุขภาพดี

ทุกวันนี้ “การประชุม” กลายเป็นกิจกรรมหลักในทุกองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ยิ่งมีการประชุมบ่อยครั้ง ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ การนั่งประชุมติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เคลื่อนไหวร่างกายเพียงน้อยนิด บวกกับการรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงระหว่างการประชุม ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงกับปัญหาน้ำหนักเกิน ที่นำไปสู่โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)   ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น โรคฮิตอย่างออฟฟิศซินโดรม ที่หลายคนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ การปรับเปลี่ยนการประชุมที่เป็นมิตรกับสุขภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

เครือข่ายคนไทยไร้พุง สานพลังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จากการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Healthy + Active Meeting Grand Opening “สุขภาพดีได้ในห้องประชุมเปิดแนวทางปฏิบัติการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมเปิด 4 นวัตกรรมช่วยลดความเสี่ยงต่อการลดพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มุ่งส่งเสริมการจัดประชุมแบบสุขภาพดี  ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกว่า “เราอยากทำให้ชั่วโมงการประชุมเป็นชั่วโมงที่ดีต่อสุขภาพ มีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึ้นด้วยการยืนประชุมสลับกับการนั่ง  รับประทานอาหารสุขภาพในช่วงพักหรือระหว่างการประชุมในปริมาณที่เหมาะสม งดเหล้า งดบุหรี่ รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพจิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เราจึงพัฒนา 4 นวัตกรรม Healthy + Active Meeting เครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเสนอการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพขึ้น ซึ่งทางเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ทดลอง ทดสอบมาระยะหนึ่งพร้อมนำมาเผยแพร่ ประกอบไปด้วย 1. คู่มือส่งเสริมการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ 2.ระบบจัดการวาระการประชุม แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาหยุดพัก พร้อมคลิปวิดีโอท่าออกกำลังกายที่เหมาะสม 3.แอปพลิเคชั่นคำนวณพลังงานอาหารว่างที่เหมาะสมต่อสุขภาพ 4.หลักสูตรอบรม ให้ความรู้ คำปรึกษาและสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทขององค์กร”

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานนท์ ประธานเครือข่ายไร้พุง  กล่าวว่า อาหารเบรคเป็นตัวเลือกที่จัดมาช่วยลดความเครียด และความหิวระหว่างการประชุม  “ของว่างที่เสิร์ฟกันส่วนใหญ่มักจะมีแคลอรี่สูง บางเมนูมีปริมาณสูงพอๆกับการกินอาหาร1 มื้อ ยิ่งถ้าเป็นคนทานครบ3 มื้อเท่ากับเราเติมส่วนเกินเข้าไปเยอะ ก็จะทำให้อ้วน ฉะนั้นหากปรับเปลี่ยนเมนูของว่างให้มีแคลอรี่ต่ำ และหาจัดเวลาลุกขึ้น Exercise บ้างในท่าเคลื่อนไหวที่เหมาะสม ซึ่งหากองค์กรเข้าใจและนำปฏิบัติใช้ ถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีพร้อมกับการมีสุขภาพจิตดีด้วย” ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวเสริมถึงการทำงานนี้ว่า สิ่งสำคัญที่สุด คือการสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมกันผลักดันให้เกิดการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพและเกิดการขยายผลไปทั่วประเทศ

ด้าน รศ.เพชร รอดอารีย์ รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง และหัวหน้าโครงการส่งเสริมการประชุมที่ดีต่อสุขภาพ  ได้เสนอ 3 ทางรอดในการลดพุง ลดโรค ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที  1.ควรขยับร่างกาย 3-5 นาที ทุก 50-60 นาที ลดความเสี่ยงการเกิดโรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ และหลัง 2. รับประทานอาหารว่างที่เสิร์ฟระหว่างการประชุมไม่เกิน 10% ของพลังงานที่ควรได้รับต่อ 1 วัน หรือ ไม่เกิน 200 กิโลแคลอรี  3. กำหนดวาระการประชุมให้แน่นอน มีเวลาเริ่มต้น พัก และสิ้นสุด เพื่อลดความเครียดและช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยับเขยื้อนร่างกาย ไม่นั่งนานจนเกินไป

โดยภายในงาน Healthy +Active Meeting Grand Opening  สุขภาพดีได้ในห้องประชุมได้มีการเปิดตัวภาคีเครือข่าย อาทิ  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมโรงแรมไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย งานโภชนาการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมถึง กลุ่มผู้ประกอบการอาหาร ได้นำชุดอาหารว่าง ที่มีการเปลี่ยนสูตรเพื่อสุขภาพ มาออกบูทพร้อมให้ชิม เช่น ครัวการบินไทย (พัฟฟ์แอนด์พาย) กาโตว์เฮ้าส์ เดลิเค้ก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สำหรับ องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน บริษัท รวมทั้งผู้สนใจส่งตัวอย่างอาหารว่างมารับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับป้ายกำกับ “อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ” สามารถติดตามและสอบถามข้อมูลได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ เครือข่ายไร้พุง www.raipoong.com และ อีเมล [email protected]

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หมอชลน่าน' ยกระดับน่าน Kick off เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ด้าน สสส. เดินหน้าผลักดัน 'น่านโมเดล' 1 ใน 10 เมืองต้นแบบสุขภาพ ที่มีอารยสถาปัตย์ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับ ผู้สูงวัย คนพิการ ตามแนวคิด Universal Design : UD

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ทัวร์อารยสถาปัตย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดน่าน “เปิดเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดน่าน” พร้อมด้วย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. จัดงาน วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 3 SMST MEDrathon

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. จัดงาน วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 3 SMST MEDrathon รวมตัวนักศึกษาแพทย์ทั่วไทย

"กลุ่มฮักครอบครัว" ต้นแบบ..ช่วยเลิกดื่ม โมเดลชุมชนสุขภาวะ

นักดื่มที่เชียงใหม่ติดอันดับ 20 ของประเทศ ภาคเหนือครองแชมป์นักดื่มสูงสุด รองลงมาเป็นพื้นที่อีสาน อันดับ 3 ภาคใต้และกรุงเทพฯ ภาคกลางดื่มน้อยที่สุด สสส. สานพลัง "สมาคมฮักชุมชน"

5 พื้นที่จมฝุ่นเดินหน้า'เขตมลพิษต่ำ'

สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพฯ ถือว่าเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพสูงสุดในรอบปี หลายเขตค่าฝุ่นถึงระดับวิกฤตทะลุ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาพรวมทุกเขตใน กทม. อ่วมจากฝุ่นปกคลุม  แม้ตอนนี้ชาว กทม. พอหายใจหายคอให้สะดวกขึ้น

วันมาฆบูชา 2567 สสส.-มูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ ชวนพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนยุคใหม่ด้วยต้นไม้ ณ วัดใกล้บ้าน 52 แห่งทั่วประเทศ มุ่งลดการเผา

พระวชิรรัตนาภรณ์, ดร. ผู้รักษาการเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

ปลูกฝังเด็กอนุบาลรู้กฎจราจร สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัย

เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดหนึ่งคือถนนปลอดภัย แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนน การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่