องค์การค้าเศร้า เจอปัญหาขายหนังสือเรียนไม่ได้ตามเป้า สู้ตำราเอกชนพิมพ์ไม่ได้


เพิ่มเพื่อน    

12 พ.ค.64-นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) กล่าวว่า ตามที่องค์การค้าของ สกสค. ได้ลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์หนังสือเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และการจัดพิมพ์ตำราเรียนในระดับชั้นอื่นๆในปี 2564 นั้น ขณะนี้การพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าฯดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งแบบเรียนได้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นถือว่าการพิมพ์แบบเรียนและกระบวนการจัดส่งแบบเรียนขององค์การค้าของ สกสค. ในปีนี้มีความสมบูรณ์อย่าง 100% ทั้งนี้เมื่อการกระบวนการดังกล่าวไม่มีอุปสรรคเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่องค์การค้าของ สกสค.กลับพบปัญหาการตอบรับหนังสือเรียนขององค์การค้าของ สกสค. ไม่ได้รับความสนใจเท่ากับการพิมพ์หนังสือเรียนของบริษัทเอกชน  ทั้งนี้ตนได้มีการหารือกับนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ในการทำความร่วมมือวางนโยบายเรื่องการพิมพ์แบบเรียนในอนาคต เพื่อทำให้องค์การค้าฯมีตลาดแข่งขันได้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ให้เขตพื้นที่สำรวจอุปสรรคและปัญหาระหว่างหนังสือเรียนขององค์การค้าของ สกสค.และเอกชนแล้ว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลให้เราปรับตัวทันกับเอกชน 

“เรามองว่าคุณภาพการพิมพ์แบบเรียนของเราไม่ได้ด้อยกว่าบริษัทเอกชน  และยังมีการกระบวนการจัดส่งที่รวดเร็วไม่มีปัญหาเหมือนในอดีต  แต่ยอดขายแบบเรียนกลับไม่เป็นตามเป้าหมาย  โดยขณะนี้ยอมรับว่าการพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าของ สกสค.เกิดการแข่งขันทางการตลาดกับเอกชนมากขึ้น อีกทั้งการพิมพ์แบบเรียนของเอกชนอาจทำได้คล่องตัวมากกว่า ดังนั้นหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อาจส่งผลให้ความตั้งใจที่เราจะฟื้นฟูองค์การค้าของ สกสค.คงทำไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะรายได้หลักของเรา คือ การพิมพ์แบบเรียน และที่ผ่านมาเราได้เคลียร์ค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นขององค์การค้าของ สกสค.ไปหมดแล้ว”เลขาฯ สกสค.กล่าว


"๒๒-๒๔ มิ.ย." นี้ เป็นช่วงการเมือง "ติดสัด" อภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฉะนั้น ใครจะไปทางไหน สำรวจเส้นทางให้ดีก่อน ไม่งั้นจะติดแหง็กคาถนนเอาได้!

กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)