'วิสาขบูชา' 2564 เปิดเวียนเทียนออนไลน์ อยู่บ้านสร้างบุญได้เหมือนกัน


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     วันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  พ.ศ.2564  ตามมาตรการคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เน้นเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ความสำคัญของวันวิสาขบูชาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ (New normal) 

     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2564 ได้ร่วมกับเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 โดยจัดกิจกรรมเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม คือกิจกรรม 1 ปฏิบัติ 1 ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยบันทึกเทปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 
เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.30 – 21.00 น. จัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีเนื้อหาแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมา และสาระสำคัญ เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน และสัตตมหาสถานในประเทศไทย ที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา Web Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง ท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความสำคัญของสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา 

      " วันวิสาขบูชาปีนี้จะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
ณ ที่พักอาศัย จุลสารวันวิสาขบูชาในรูปแบบ E-book โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Web Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” Facebook กรมการศาสนา และเว็บไซต์ กรมการศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป"  นายอิทธิพล กล่าว


ไม้จริง คือ "ไม้มีแก่น" เช่น ไม้สัก ไม้แดง เต็ง รัง ตะแบก พะยูง ตะเคียน มะค่า ประดู่ ฯลฯ ไม้เหล่านี้ ใช้สร้างบ้าน-สร้างเมือง

ทางแพร่ง 'เปิด-ปิด' เมือง
เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"