ผู้รับเหมาแจ้งจับ 'นายก อบจ.' ผิด ม.157 ยังไม่จ่ายเงินซ่อมสร้างถนน 2 โครงการ


เพิ่มเพื่อน    

9 มิ.ย.64 - นายนิวัฒน์ ศิริวัฒน์ อายุ 40 ปี ที่อยู่ 438/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทเอซีเอ็ม ดีเวลลอปเม้น จำกัด มาพบพนักงานสอบสวน เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับ พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)มุกดาหาร กับพวก ในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติ หรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใด หรือปฎิบัติหรือละเว้นปฎิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  เพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ตามที่อบจ.มุกดาหาร ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัทเอซีเอ็ม ดีเวลลอปเม้น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1 – 0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางยาว 5.70 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 30,220,000 บาท ( สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) เริ่มทำสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มิถุนายน 2564

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ. 1 -0003  สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กม. ที่ 0+000 ถึง 2 + 200 ระยะทางยาว 2.200 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  เป็นจำนวนเงิน 11,330,048.07 บาท ( สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสี่สิบแปดบาทเจ็ดสตางค์) นับแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าว บริษัทฯได้เข้าทำการก่อสร้างข้างต้นเรื่อยมาตลอดมา และได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบ และสัญญาจ้างเฉพาะงานงวดที่ 1 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564  งวดที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2564 งวดที่ 3 และงวดที่ 4 ได้เสร็จสิ้นแล้ว จนกระทั่งบัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ยังมิได้ดำเนินการชำระค่าจ้างทั้งหมดแก่ บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเม้น จำกัด แต่อย่างใด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายนิวัฒน์ ศิริวัฒน์ อายุ 40 ปี ผู้รับมอบอำนาจ เปิดเผยวว่า ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจากได้ทำงานก่อสร้างไปแล้ว ยังไม่ได้เบิกเลย จนงานจะแล้วเสร็จงบประมาณทั้งประมาณ 30 ล้านกว่า รวม 2 โครงการประมาณ 45 ล้านกว่าบาท โครงการถนนลาดยางรีไซกิ้ง (Recycling) แต่ละโครงการมีสัญญา และมีแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ได้ทำตามแต่ละงวดโดยได้เบิกจ่ายไปแล้ว อยู่ในขั้นตอนแบ่งงวดที่ 4 แต่ตอนนี้ทั้ง 4 งวด ยังไม่ได้รับจาก อบจ.เลย โดยได้ทำหนังสือร้องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อจะให้สอบถามทางอบจ.

ปรากฏเรื่องยังไม่มาถึง อบจ. ทาง อบจ.ก็ยังไม่ปฎิบัติอย่างใดเลย ตอนนี้เดือดร้อนไม่มีเงินที่จะมาทำงาน และไม่มีทุนที่จะดำเนินการโครงการต่อไปได้ ซึ่งผลเหล่านั้นก็จะตกไปเป็นของประชาชนที่สัญจรไปมา ถนนก็ยังอยู่ในขั้นปฎิบัติงาน ยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ กลัวเกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อประชาชนท้องถิ่นที่สัญจรไปมา ที่อาศัยอยู่แถวนั้น โครงการดังกล่าวได้ทำตามขั้นตอนประมูลตามระบบ (e-bidding) ของการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการทุกระบบการ

นายนิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ทางบริษัทได้งานมา 2 โครงการ โครงการที่ 1 ประมาณ 30 กว่าล้าน โครงการที่ 2 ประมาณ 15 ล้านบาท ขณะนี้โครงการ 2 โครงการ เดินทางมาจะจบแล้ว ทำงานจนงวดสุดท้ายแต่ยังเบิกเงินไม่ได้สักบาท ไม่ทราบสาเหตุ ได้ชี้แจงว่ากำลังหารือกันอยู่ ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง ก็เลยมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร และอีกอย่างเงินประกันซอง ซึ่งปกติแล้วเซ็นสัญญาเสร็จแล้ว ทางราชการทาง อบจ. ต้องคืนค้ำประกันซองให้กับบริษัท ซึ่งบัดนี้ก็ยังไม่คืนเงินค้ำประกันซอง ล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้ว ทางบริษัทก็ได้ทำหนังสือสอบถามไปแล้ว ก็ยังไม่ได้คำตอบ

ด้าน ดาบตำรวจ พร้อมพงษ์ มาพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทเอซีเอ็ม ดีเวลลอปเม้น จำกัด ได้ร้องเรียนว่า อบจ.จังหวัดมุกดาหาร ไม่ชำระค่าจ้างตามสัญญา และไม่คืนเงินประกันโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1 – 0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางยาว 5.70 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 30,220,000 บาท ทางกรรมการได้ตรวจรับแล้ว เมื่อทางจังหวัดได้รับหนังสือได้เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ทำหนังสือแจ้ง อบจ.แล้ว เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ได้ตรวจสอบดังนี้ คือการจัดซื้อจัดจ้างทำตามกฏหมายหรือไม่ การส่งมอบงานเป็นไปตามระเบียนหรือไม่ ตรงนี้มีกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วว่า ผู้ว่าจ้างทำถูกต้องเบิกค่าจ้างให้ ถ้าผู้รับจ้างไม่ผิดเงื่อนไข ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ดำเนินการก็มีความผิดตามกฎหมาย ต้องว่าไปตามกระบวนการมีขั้นตอนชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งได้ส่งหนังสือไปตั้งแต่เดือนเมษายน รายละเอียดก็อยู่ที่ อบจ. ได้ส่งไปที่ อบจ. แล้ว ถ้าได้รับแล้วก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"