ศูนย์พักคอย (Community Isolation) แบบครบวงจร หนึ่งในแสงสว่างท่ามกลางวิกฤตโควิด – 19 ที่จังหวัดลพบุรี


เพิ่มเพื่อน    

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและรอเข้ารับรักษาเป็นจำนวนมาก แม้จะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 2 แห่ง และศูนย์พักคอยต้นปาล์ม อินน์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการขยายพื้นที่เข้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือแบบบูรณาการในการจัดตั้งศูนย์พักคอยแบบครบวงจร หรือ Community Isolation ภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานปกครองในพื้นที่ ชุมชน และเครือเบทาโกร โดยทีมงาน บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนให้เร็วที่สุด และลดความหนาแน่นของโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม แบ่งเบาภาระระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์

 

 

ปัจจุบันรูปแบบการทำศูนย์พักคอยแบบครบวงจร จังหวัดลพบุรี นับว่าเป็นโมเดลหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในด้านจำกัดขอบเขตของการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนได้เป็นอย่างดี  โดยทุกฝ่ายจะร่วมกันประสานข้อมูลในทันทีอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการ ดูแลผู้ที่กักตัว ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านสุขภาพ การรักษา การจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเบื้องต้น อาทิเช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดระดับออกซิเจน เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องยังชีพจำเป็นต่างๆ อาทิเช่น อาหาร เครื่องนอน ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดในชุมชน  ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี รวมถึงก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ คนในชุมชน และภาคเอกชนที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

วันนี้ ภายใต้การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างหนักของจังหวัดลพบุรี  โดยสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเครือเบทาโกร โดยทีมงาน บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จึงเกิดเป็นความสำเร็จของ “รูปแบบการทำศูนย์พักคอยแบบครบวงจร (Community Isolation)” ครั้งแรกของจังหวัดลพบุรี ที่มีกระบวนการทำงานเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 8 อำเภอหลัก โดยแบ่งศูนย์พักคอยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศูนย์พักคอยขาเข้า (CI ขาเข้า) เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ซึ่งเมื่ออาการดีขึ้นเป็นปกติก็จะสามารถกลับเข้าสู่ชุมชนได้อย่างปลอดภัย แต่หากมีอาการรุนแรงมากขึ้นจะถูกนำส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลักทันที และศูนย์พักคอยขาออก (CI ขาออก) เพื่อรองรับผู้ที่หายป่วยหลังออกจากโรงพยาบาลเข้าทำการกักตัวต่ออีก 14 วัน ก่อนกลับเข้าสู่ชุมชน นับเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจยิ่งขึ้นให้กับทั้งผู้ที่หายป่วยและชุมชน

 

จากการลงมือทำจริงจนได้รูปแบบการทำศูนย์พักคอยแบบครบวงจรที่เสร็จสมบูรณ์นั้น เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้คนในชุมชนมีความมั่นใจและยอมรับการจัดตั้งศูนย์พักคอย ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรการป้องกันและดูแลผู้ติดเชื้อทุกคนว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีตามหลักสุขอนามัยที่ถูกต้อง แต่จากวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ประกอบกับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ผ่านการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงเกิดเป็นเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับแนวทางการดูแลด้านสาธารณสุข และนี่นับเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างท่ามกลางวิกฤต ที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของการร่วมสร้างสังคมและชุมชนที่ดีร่วมกัน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"