วธ.ส่ง2วงดนตรีคลาสสิกไทย แสดงพลังสร้างปรากฎการณ์ที่"แอฟริกา-สเปน"


   

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)จัดงานแถลงข่าว "TYO & TYC 2018 Together We Shine" ปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์บนเวทีระดับโลก Spain & South Africa  โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า  สวธ.  ดำเนินโครงการพัฒนาวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Thai Youth Orchestra  หรือ TYO) และโครงการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir หรือ TYC) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนในการฝึกทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์ ทั้งการแสดงในประเทศและการแข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลก

ในปี 2561 นี้ วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง-นราธิวาสราชนครินทร์ หรือ TYO ได้รับเชิญจากผู้จัดงานเทศกาลดนตรีสากลของเยาวชนออร์เคสตร้า ให้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ต ในงานเทศกาลดนตรีสากลฯ ปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2561  ณ เมือง Alicante (อาลีกันเต) ประเทศสเปน   ในโอกาสที่วง TYO ได้สร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทซิมโฟนีออร์เคสตร้า ร่วมกับวงดุริยางค์ยาวชนจากราชอาณาจักรสเปน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ในการแข่งขันงานเทศกาลดนตรีเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 11  ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

ส่วนคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย TYC มีกำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียง “World Choir Games” (เวิลด์ ควายร์ เกมส์) ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 8-16  กรกฎาคม 2561 ณ เมืองสวาเน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปี เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันขับร้องประสานเสียงที่มีชื่อเสียงที่สุดรายการหนึ่ง  ซึ่งในปี พ.ศ.2561  นี้ เป็นรายการแข่งขันขับร้องประสานเสียงที่มีคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมมากที่สุดในโลก  สามารถติดตามความเคลื่อนไหว การแสดงดนตรีของเยาวชนไทยและผลการแข่งขันของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชน ได้ทาง https://www.facebook.com/DCP.culture/ 

 อธิชัย  ตระกูลเดช ผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย หรือTYC  กล่าวว่า   ขอบคุณวธ.และสวธ.  ที่ดำเนินโครงการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อตั้งในปี .2550  ในฐานะผู้อำนวยเพลงของTYC  รวมทั้ง ยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทำการสอน ได้แก่ อ.วิชฎาลัมพก์  เหล่าวานิช  ,ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช และอ.ธนวิชญ์  ประสงค์พงษ์ชัย  ที่ร่วมกันฝึกฝนเยาวชนTYC ตลอดเวลาที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียง “ World Choir Games” (เวิลด์ ควายร์ เกมส์) ครั้งที่ 10  ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ครั้งนี้ สำหรับงาน  World Choir Games จัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปี  และปีนี้จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนก.ค.2561  ณ  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  แต่ก่อนหน้านี้คณะTYC เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้ว2 ครั้ง ครั้งแรกในปี 2553 ได้รับรางวัล  2 เหรียญเงิน ในสาขา Mixed Youth Choirs และ Gospel and Spiritual จากงาน World Choir Games ครั้งที่ 6 ณ ประเทศจีน และครั้งที่ 2 ในปี 2559  ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ในสาขา Youth Choirs of Equal Voices และ Music Sacra with Accompaniment จากงาน World Choir Games ครั้งที่ 9 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย   

บทเพลงที่นำไปใช้ในการแข่งขัน World Choir Games ครั้งที่ 10 อธิชัยกล่าว่า มีจำนวน 11 บทเพลง ดังนี้  1.เพลง Ignea Vis คำร้องโดย Hildegard Von Binggen  ดนตรีโดย J. Michael Saunders 2.เพลง Japanese Game คำร้องโดย Shuntaro Tanikawa ดนตรีโดย Ko Matsushita 3.เพลง สหัสแสง คำร้องโดย พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลัหษณ)  4.เพลง Kasar Mie La Gaji ประพันธ์โดย Alberto Grau 5.เพลง Hold on เรียบเรียงเสียงประสานโดย MOSES Hogan 6.เพลง Steal Away เรียบเรียงเสียงประสานโดย David Blackwell 7.เพลง John Saw De Numbuh เรียบเรียงเสียงประสานโดย Stacey V. Gibbs8.เพลง Danial, Servant of the Lord เรียบเรียงโดย  Stacey V. Gibbs  9.เพลง เทวาพาคู่ฝัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงร. 9 นิพนธ์คำร้องโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เรียบเรียงโดยเสียงประสานโดย Romon Lijauco, jr.10. เพลง Can’t Help Falling in Love   คำร้องและทำนองโดย George David Weiss Hugo Peretti และ Luigi Creatore   ดนตรีโดย Ko Mutshushita    เรียบเรียงเสียงประสานโดย Ejvind Dengso11. เพลงเกี่ยวข้าว  เรียบเรียงเสียงประสานโดย อธิชัย ตระกูลเดช

อัครวัฒน์ ศรีณรงค์  ผู้อำนวยเพลงวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ หรือTYO กล่าวว่า วงก่อตั้งตั้งแต่ปี 2529  โดย ดร.สายสุรี จุติกุล และอาจารย์  ภูกร  ศรีณรงค์ ที่ผ่านมาวงฯ     ได้ฝึกฝนและฝึกซ้อมพัฒนาฝีมือดนตรีสากลมาอย่างต่อเนื่อง จนปี2560 ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานเทศกาลดนตรีเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ร่วมกับประเทศสเปนมาได้   ต่อมาทางประเทศสเปน เชิญให้เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีสากลของเยาวชนออร์เคสตร้าปีที่6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 ส.ค. 2561 ณ เมืองอาลีกันเต ราชอาณาจักรสเปน  

     สำหรับบทเพลงที่ใช้แสดงในคอนเสิร์ตงานเทศกาลดนตรีสากลของเยาวชนออร์เคสตร้า ปีที่ 6 ณ ราชอาณาจักรสเปน ในครั้งนี้ วงดุริยางค์เยาวชนไทย      ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้นำบทเพลงอันเป็นสำเนียงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำชาติไทย ไปร่วมแสดงคอนเสิร์ต จำนวน 3 ครั้ง 3 หอคอนเสิร์ตในเมืองอาลีกันเต ราชอาณาจักรสเปน ดังนี้ 1.Romeo & Juliet  ประพันธ์โดย ไชคอฟสกี ผู้ประพันธ์ชาวรัสเซีย 2. พม่ารำขวาน เรียบเรียงประสานเสียง โดยอาจารย์วานิช โปตะวานิช ศิลปินศิลปาธร นำเครื่องดนตรีไทย ระนาดเอกเข้าร่วมบรรเลง  เพลงFantasia on the themes of his late Majesta king Bhumibol  Adulyadej หรือในชื่อไทย “เฉลิมชัยมหาราชาคีตกวี” เป็นการรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง ร.9  มาบรรเลง จำนวน 4 ท่อน เพลงราตรีประดับดาว เรียบเรียงเสียงประสานโดย อ.ณรงค์ฤทธิ์  ธรรมบุตร ศิลปินศิลปาธร  นอกจากนี้ ยังได้ร่วมบรรเลงบทเพลง Symphony No.1 by Gustav Mahler  จำนวน 3 คอนเสิร์ต ร่วมกับเยาวชนจาก 4 ประเทศ คือ สเปน สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย และสวิสเซอร์แลนด์

"การเลือกเพลงสำหรับใช้ในการแสดงคอนเสิร์ต อัครวัฒน์กล่าวว่า มี 3 เหตุผล คือเราต้องการนำเสนอความสามารถของวงในระดับสากล ผ่านการเล่นเพลงในระดับสูงสำหรับวงดนตรีประเภท Orchestra ที่ทั่วโลกยอมรับ นั่นก็คือ Romeo and Juliet, Fantasy Overture ผลงานของ Tchaikovsky นอกจากนั้นเราต้องการนำเสนอการผสมผสานวัฒนธรรมไทยผ่านวง Orchestra โดยการนำเสนอเพลง    ราตรีประดับดาว และพม่ารำขวาน สุดท้ายคือการนำเสนอพระอัจฉริยภาพของ       ในหลวง ร.9 ในทำนองดนตรีในรูปแบบวง Orchestra และการเดินทางไปครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีแก่เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จะได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ผ่านดนตรีสากลในรูปแบบซิมโฟนีออร์เคสตร้าเป็นครั้งแรกในต่างประเทศ" อัครวัฒน์กล่าว.