สูญเสีย'แมนรัตน์ ศรีกรานนท์' สมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์ ถวายงานใกล้ชิดในหลวง ร.9


   

     วันที่ 5 ก.ย. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งจากครอบครัวเรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์   ศรีกรานนท์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง  (ดนตรีสากล) ปี 2535 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 04.00 น.ของวันที่ 5 กันยายน ณ บ้านเลขที่ 51  ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร สิริอายุ 90  ปี ทั้งนี้ ทางครอบครัวกำหนดตั้งศพสวดอธิษฐาน ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน   เวลา  19.00 น.  ณ โบสถ์วัดพระมหาไถ่  ซอยร่วมฤดี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ และจัดพิธีฝังส่งวิญญาณ ในวันที่ 11 กันยายน 2561  ณ สุสานศานติคาม อ.สามพราน  จ.นครปฐม ทั้งนี้ สวธ.มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน150,000 บาท
     สำหรับประวัติของ ร.ต. ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์   เกิดเมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2471 ชื่อเดิม เรมอนด์ ซีเกร่า (Reimondo Amato de Sequeira) เป็นนักดนตรีลูกครึ่งชาวไทย-โปรตุเกส เป็นสมาชิก วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ได้รับพระราชทานนามเป็นภาษาไทยจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ว่า "แมนรัตน์ ศรีกรานนท์" ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนส่วนพระองค์ ส่งไปเรียนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานที่ โรงเรียนการดนตรีเบิร์กลี (Berkley School of Music) ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน คือ วิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี - Berkley College of Music) ศ.พิเศษ แมนรัตน์ ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญชั้นสูงด้านดนตรีสากลโดยเฉพาะเปียโน ได้แสดงฝีมือจนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏยกย่องของบุคคลทั่วไป  

    ขณะที่ผลงานประพันธ์เพลงนั้น มีกว่า 100 เพลง เพลงที่มีชื่อเสียงได้แก่รักเอย ชั่วฟ้าดินสลาย จับปูดำขยำปูนา รักลวง จากยอดดอย ฯลฯ เป็นศิลปินคนแรกที่นำหลักสูตรการเรียบเรียงเสียงประสานเข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย  นักเรียบเรียงเสียงประสานปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่เคยศึกษากับท่านมาก่อน และท่านยังอุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อวงการดนตรีสากลของไทย โดยการเขียนตำราการเรียบเรียงเสียงประสาน เป็นกรรมการและที่ปรึกษาเพื่อประโยชน์ต่อวงการดนตรีมากหลายคณะ และช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะด้านวิชาการ การเรียน การสอนโดยได้สร้างสรรค์งานเป็นผู้ให้ความรู้ต่าง ๆ ให้กับทุกสถาบัน ทุกหน่วยงาน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ปี2535


 


พฤหัสฯ-ศุกร์ "๒๕-๒๖ ก.ค." นี้ ที่เวที ทีโอที แจ้งวัฒนะ"ค้าน-รัฐบาล-วุฒิสมาชิก".........ยกทีมสามเส้าปะทะในศึก "แถลงนโยบายรัฐบาล" โดยประธานรัฐสภา "ชวน หลีกภัย" เป็นโปรโมเตอร์ใหญ่

'เลี้ยงลูกสไตล์อิสราเอล'
'ประยุทธ์-ธนาธร' หวยออกที่ใคร?
"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่