ทุจริตศธ.ดกยิ่งกว่าดอกเห็ด 3ปีร้องเรียน631เรื่อง ล่าสุด"หมอธี"ปลื้มสางได้แล้วเกินครึ่ง365เรื่อง


เพิ่มเพื่อน    

6ธ.ค.61-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาทุจริตภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า  ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบทุจริตคดีต่างๆ ของ ศธ. ซึ่งพบว่าหลายคดีทุจริตมีความคืบหน้าไปมาก อย่างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากเดิมมีความคืบหน้าในการสืบข้อเท็จจริงเพียงร้อยละ 5  แต่ขณะนี้ สพฐ.ได้รายงานผลว่าสืบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นไปแล้ว100 %และหลายพื้นที่มีการยุติเรื่อง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางละเมิด และมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรงไปบ้างแล้ว และในที่ประชุมพล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ยังได้รายงานอยู่ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 29 ซึ่งข้อมูลที่พบเป็นการโกงกันภายใน ทุจริตเบิกเงินซ้ำซ้อน ความเสียหายประมาณ 15 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ชี้มูลมาให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผู้เกี่ยวข้อง 11 คน ไล่ตั้งแต่ผู้อำนวยการ (ผอ.) และรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มการเงิน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่บางส่วน แต่ครั้งนี้ไม่มีผู้บริหารส่วนกลางเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้สพฐ. ไปเคลียร์ที่เขตพื้นที่นี้ให้ใสสะอาด  เพราะพบว่าหน่วยตรวจสอบภายในของเขตพื้นที่นั้นทำงานลำบาก เนื่องจากยังมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตยังทำงานอยู่  

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า  ส่วนโครงการอควาเรียม ทะเลสาบสงขลา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้น ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วตามที่ ศธ.เสนอ  โดยมีข้าราชการระดับ 11 ที่เป็นคนนอกกระทรวงนั่งประธาน แต่ไม่สามารถบอกชื่อประธานได้ เพราะกลัวว่าอาจจะมีการข่มขู่ประธาน
สำหรับโครงการการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโครงการ Safe Zone School 12 เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้มีการดำเนินการจัดทำตามสัญญาหมดแล้วในประเด็นให้บริษัทติดตั้งซอฟท์แวร์เพิ่มเติมให้ครบ 16 License ตามข้อกำหนดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) เดิม  พร้อมกับเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ให้นายกฯ พิจารณาแล้วเช่นกัน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องที่โดนโทษวินัยร้ายแรง ประมาณ 70 กว่าคน ไล่ตั้งแต่ระดับผอ.และ รอง ผอ.เขตพื้นที่ ไปจนถึงผอ.รร. ไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจรับ  ขณะเดียวกันที่ประชุมได้รายงานการแก้ปัญหาเงินอุดหนุนนักเรียนซ้ำซ้อน หรือ เด็กผี โดย สพฐ.ตั้งกรรมการลงสุ่มตรวจสอบโรงเรียนหลายแห่งแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.โกศล ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ภาคอีสานตอนบนและล่าง    

“สำหรับคดีทุจริตของ ศธ. ประเภทคดีทั่วไปจำแนกรายหน่วยงานที่มีคดีทุจริต 10 หน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 - พฤศจิกายน 2561 มีทุจริต 631 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 365 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.84 อยู่ระหว่างดำเนินการ 266 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.16”รมว.ศธ.กล่าว


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'