ทุจริตศธ.ดกยิ่งกว่าดอกเห็ด 3ปีร้องเรียน631เรื่อง ล่าสุด"หมอธี"ปลื้มสางได้แล้วเกินครึ่ง365เรื่อง


เพิ่มเพื่อน    

6ธ.ค.61-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาทุจริตภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า  ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบทุจริตคดีต่างๆ ของ ศธ. ซึ่งพบว่าหลายคดีทุจริตมีความคืบหน้าไปมาก อย่างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากเดิมมีความคืบหน้าในการสืบข้อเท็จจริงเพียงร้อยละ 5  แต่ขณะนี้ สพฐ.ได้รายงานผลว่าสืบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นไปแล้ว100 %และหลายพื้นที่มีการยุติเรื่อง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางละเมิด และมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรงไปบ้างแล้ว และในที่ประชุมพล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ยังได้รายงานอยู่ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 29 ซึ่งข้อมูลที่พบเป็นการโกงกันภายใน ทุจริตเบิกเงินซ้ำซ้อน ความเสียหายประมาณ 15 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ชี้มูลมาให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผู้เกี่ยวข้อง 11 คน ไล่ตั้งแต่ผู้อำนวยการ (ผอ.) และรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มการเงิน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่บางส่วน แต่ครั้งนี้ไม่มีผู้บริหารส่วนกลางเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้สพฐ. ไปเคลียร์ที่เขตพื้นที่นี้ให้ใสสะอาด  เพราะพบว่าหน่วยตรวจสอบภายในของเขตพื้นที่นั้นทำงานลำบาก เนื่องจากยังมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตยังทำงานอยู่  

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า  ส่วนโครงการอควาเรียม ทะเลสาบสงขลา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้น ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วตามที่ ศธ.เสนอ  โดยมีข้าราชการระดับ 11 ที่เป็นคนนอกกระทรวงนั่งประธาน แต่ไม่สามารถบอกชื่อประธานได้ เพราะกลัวว่าอาจจะมีการข่มขู่ประธาน
สำหรับโครงการการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโครงการ Safe Zone School 12 เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้มีการดำเนินการจัดทำตามสัญญาหมดแล้วในประเด็นให้บริษัทติดตั้งซอฟท์แวร์เพิ่มเติมให้ครบ 16 License ตามข้อกำหนดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) เดิม  พร้อมกับเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ให้นายกฯ พิจารณาแล้วเช่นกัน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องที่โดนโทษวินัยร้ายแรง ประมาณ 70 กว่าคน ไล่ตั้งแต่ระดับผอ.และ รอง ผอ.เขตพื้นที่ ไปจนถึงผอ.รร. ไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจรับ  ขณะเดียวกันที่ประชุมได้รายงานการแก้ปัญหาเงินอุดหนุนนักเรียนซ้ำซ้อน หรือ เด็กผี โดย สพฐ.ตั้งกรรมการลงสุ่มตรวจสอบโรงเรียนหลายแห่งแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.โกศล ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ภาคอีสานตอนบนและล่าง    

“สำหรับคดีทุจริตของ ศธ. ประเภทคดีทั่วไปจำแนกรายหน่วยงานที่มีคดีทุจริต 10 หน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 - พฤศจิกายน 2561 มีทุจริต 631 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 365 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.84 อยู่ระหว่างดำเนินการ 266 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.16”รมว.ศธ.กล่าว


มีแต่คนถาม "ผบ.ตร." ไปไหน ผมก็ตอบไปตามตรง "ไม่รู้เหมือนกัน"! คือไม่รู้จริงๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ

สิงหา."ปฏิรูปแบบปฏิวัติ"
ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”