มหา'ลัยส่อวิกฤตTCAS62ที่นั่งเหลือกว่า1.2แสน ปรากฎการณ์ต่อเนื่่อง2ปี


เพิ่มเพื่อน    

 

24ธ.ค.61-"สุชัชวีร์" เตือนมหาวิทยาลัยไทยรีบปรับตัวด่วน เหตุ TCAS 62 มีที่นั่งว่างรวม 3.9 แสน แต่ยอดสมัครล่าสุดที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วอยู่ที่ 262,474 คน หรือมีที่นี่งเหลือกว่า1.2แสน ที่นั่ง เช่นเดียวกับปี 61 ที่นักศึกษาน้อยกว่าจำนวนที่รับ  ชี้ต้องทำหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล  เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาเรียนแทน ที่ ที่นั่งที่เหลือ ไม่อย่างนั้นอาจสู่จุดวิกฤต 

 

ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561 ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานการดำเนินการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS) ซึ่งมีจำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม 92 แห่งได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ขณะนี้มียอดจำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบแล้ว 262,474  คนและมีผู้สมัครที่ยังรอการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีกจำนวน 306 คน เนื่องจาก รอการประสานรับส่งข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อมูลที่ยังมีความคลาดเคลื่อน  เช่น ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรง ไม่มีชื่อโรงเรียนในระบบ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตรง และมีปัญหากับนักเรียนนานาชาติอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกกรณีเป็นรายบุคคลกับทางเว็บไซต์การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยเป็นการพัฒนาการจัดทำระบบฐานข้อมูลของนักเรียนจากระบบการศึกษาพื้นฐานให้มีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและมีความทันสมัย

 

นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า สำหรับสถาบัน 5 อันดับแรกที่มีจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 36,650 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22,017 คน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19,973 คน มหาวิทยาลัยพะเยา 17,728 คน และมหาวิทยาลัยบูรพา 17,633 คน  และจากการจัดทำโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการรับเข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 2562 หรือที่เรียกว่าระบบทีเร็ก (TREQ) ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา องค์ประกอบ เกณฑ์ และจำนวนรับนิสิตนักศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนรับรวมทั้งสิ้น 390,120 คน ประกอบด้วย รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน รับนักศึกษา 129,247 คน ใน รอบที่ 2 โควตา รับนักศึกษา 99,320 คน รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับนักศึกษา 69,441 คน รอบที่ 4 แอดมิชชั่น รับนักศึกษา 62,406 คน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับนักศึกษา 29,706 คน นอกจากนี้ยังมีการรับนานาชาติ มี12 สถาบัน 46 คณะ 104 สาขา/หลักสูตรเข้าร่วม รับนักศึกษา 5,071 คน  และโครงการทุน มี 4 สถาบัน 9 คณะ 16 สาขา/หลักสูตรเข้าร่วม รับนักศึกษา 172 คน” ประธาน ทปอ.กล่าว

                                                   

“สถานการณ์ของอุดมศึกษาไทยในปี 2562 ผมคิดว่าว่า มหาวิทยาลัยควรจะมีการปรับตัวอย่างมาก เพราะดูจากจำนวนนักศึกษาที่รับสมัครผ่านระบบ TCAS 61  ซึ่งมีการรับสมัคร 5 รอบ  พบว่าจำนวนนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยจะรับ อีกทั้งในแต่ละรอบมีการสละสิทธิ์จำนวนมาก ถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับมหาวิทยาลัยไทย เพราะหากจำนวนนักศึกษาน้อยลงเรื่อยๆ และหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานต่างชาติ ไม่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน มหาวิทยาลัยจะเจอวิกฤต  “ประธาน ทปอ.กล่าวและว่า ที่ประชุมยังได้มีการสรรหาเลขาธิการ ทปอ. โดยมีมติคัดเลือกให้นายเผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์  เป็นเลขาธิการ ทปอ. ,นางเพ็ญรัตน์ พงษ์วิทยากร  รองเลขาธิการ ทปอ. และนายพีระพงศ์ ตริยเจริญ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการทปอ.      


ถึงตอนนี้........ "ม็อบรุ่นใหม่" ก็หนังกลับ "คืนสภาพจริง" "นักเรียน-นักศึกษา" แค่ผักชี นปช.ทักษิณ "เสื้อแดงแจ๋" เนื้อแท้ ชัดเจน!

ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"
'ปฐมสถาปนาล้มเจ้า'