มหา'ลัยส่อวิกฤตTCAS62ที่นั่งเหลือกว่า1.2แสน ปรากฎการณ์ต่อเนื่่อง2ปี


เพิ่มเพื่อน    

 

24ธ.ค.61-"สุชัชวีร์" เตือนมหาวิทยาลัยไทยรีบปรับตัวด่วน เหตุ TCAS 62 มีที่นั่งว่างรวม 3.9 แสน แต่ยอดสมัครล่าสุดที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วอยู่ที่ 262,474 คน หรือมีที่นี่งเหลือกว่า1.2แสน ที่นั่ง เช่นเดียวกับปี 61 ที่นักศึกษาน้อยกว่าจำนวนที่รับ  ชี้ต้องทำหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล  เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาเรียนแทน ที่ ที่นั่งที่เหลือ ไม่อย่างนั้นอาจสู่จุดวิกฤต 

 

ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561 ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานการดำเนินการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS) ซึ่งมีจำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม 92 แห่งได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ขณะนี้มียอดจำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบแล้ว 262,474  คนและมีผู้สมัครที่ยังรอการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีกจำนวน 306 คน เนื่องจาก รอการประสานรับส่งข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อมูลที่ยังมีความคลาดเคลื่อน  เช่น ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรง ไม่มีชื่อโรงเรียนในระบบ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตรง และมีปัญหากับนักเรียนนานาชาติอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกกรณีเป็นรายบุคคลกับทางเว็บไซต์การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยเป็นการพัฒนาการจัดทำระบบฐานข้อมูลของนักเรียนจากระบบการศึกษาพื้นฐานให้มีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและมีความทันสมัย

 

นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า สำหรับสถาบัน 5 อันดับแรกที่มีจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 36,650 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22,017 คน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19,973 คน มหาวิทยาลัยพะเยา 17,728 คน และมหาวิทยาลัยบูรพา 17,633 คน  และจากการจัดทำโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการรับเข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 2562 หรือที่เรียกว่าระบบทีเร็ก (TREQ) ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา องค์ประกอบ เกณฑ์ และจำนวนรับนิสิตนักศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนรับรวมทั้งสิ้น 390,120 คน ประกอบด้วย รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน รับนักศึกษา 129,247 คน ใน รอบที่ 2 โควตา รับนักศึกษา 99,320 คน รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับนักศึกษา 69,441 คน รอบที่ 4 แอดมิชชั่น รับนักศึกษา 62,406 คน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับนักศึกษา 29,706 คน นอกจากนี้ยังมีการรับนานาชาติ มี12 สถาบัน 46 คณะ 104 สาขา/หลักสูตรเข้าร่วม รับนักศึกษา 5,071 คน  และโครงการทุน มี 4 สถาบัน 9 คณะ 16 สาขา/หลักสูตรเข้าร่วม รับนักศึกษา 172 คน” ประธาน ทปอ.กล่าว

                                                   

“สถานการณ์ของอุดมศึกษาไทยในปี 2562 ผมคิดว่าว่า มหาวิทยาลัยควรจะมีการปรับตัวอย่างมาก เพราะดูจากจำนวนนักศึกษาที่รับสมัครผ่านระบบ TCAS 61  ซึ่งมีการรับสมัคร 5 รอบ  พบว่าจำนวนนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยจะรับ อีกทั้งในแต่ละรอบมีการสละสิทธิ์จำนวนมาก ถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับมหาวิทยาลัยไทย เพราะหากจำนวนนักศึกษาน้อยลงเรื่อยๆ และหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานต่างชาติ ไม่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน มหาวิทยาลัยจะเจอวิกฤต  “ประธาน ทปอ.กล่าวและว่า ที่ประชุมยังได้มีการสรรหาเลขาธิการ ทปอ. โดยมีมติคัดเลือกให้นายเผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์  เป็นเลขาธิการ ทปอ. ,นางเพ็ญรัตน์ พงษ์วิทยากร  รองเลขาธิการ ทปอ. และนายพีระพงศ์ ตริยเจริญ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการทปอ.      


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!