พรรคประชาธรรมไทยเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ภาคตะวันอออก


เพิ่มเพื่อน    

30 ธ.ค.61- ที่โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ได้เปิดรับสมาชิกพรรค และเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต จังหวัดจันทบุรี เขต 1 นางสาวบุศรา ไชยรัตน์ติเวช เขต 2 นายอ๊อด ไกรนิวรณ์ และ เขต 3 นายกฤษณพันธุ์ พันธศรีนิธิศ ผู้สมัครจังหวัดตราด นางสาวสาวิตรี สืบสอน ผู้สมัครจังหวัดระยอง นายฐิติพงษ์ จีนใจตรง และผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดจันทบุรี 1 นายชานุวัฒน์ ไชยรัตน์ติเวช 2 นายศรายุทธ เจริญวัย 3 นายสายันต์ ชื่นเสน่ห์จันท์ 

นายพิเชษฐกล่าวว่า พรรคมุ่งเน้นนโยบายการออมเงินตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 20 ปี นโยบายการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นที่พึ่งของเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ปฎิรูปข้อมูลเครดิตบูโร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  คืนความสุขให้คนพิการ ผู้สูงอายุและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เพศที่ 3 เสริมสร้างสวัสดิ์ภาพให้คนพิการและผู้สูงวัย ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข การปฎิรูปการศึกษา คนไทยต้องเรียนฟรีไม่น้อยกว่า 15 ปี คืนครูสู่ห้องเรียน คืนบทบาทการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วมเป็นสภาที่ปรึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร สานต่อโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ฟื้นฟูศิลปินพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย บัตรประชาชนใบเดียวมีครบทุกข้อมูล สุดท้ายได้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคจังหวัดจันทบุรี และแนะนำผู้สมัครทั้ง 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก


สนใจกันทำไม.....?กับแถลงการณ์เนื้อหาบ่งบอก "คนถ่อย-คนเถื่อน" เขียน ถ้าระดับ "ตัวแทนประเทศ" เขียนแถลงการณ์นั้น.......

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?