'พรเพชร'ยันคว่ำ'กม.ลูก'ลำบากไม่เห็นด้วยใช้เป็นแทคติกเลื่อนเลือกตั้ง


   

    8 ก.พ.61- นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวถึงข้อโต้แย้งของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ต่อร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ว่า ทราบจากข่าวว่ากรธ.และกกต.มีมติจะส่งข้อโต้แย้งทั้ง 2 ร่างกฎหมายลูก โดยในเรื่องส.ส.มีประเด็นการจัดมหรสพ การจำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้ง และการขยายระยะเวลาบังคับใช้ 90 วันนับแต่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
    นอกจากนี้ยังมีเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กรณีให้มีคนช่วยคนพิการกากบาทในคูหาเลือกตั้ง ซึ่งกรธ.เห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะการลงคะแนนต้องเป็นความลับ 
    สำหรับร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยส.ว.นั้น  กรธ.อ้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มส.ว. องค์ประกอบกลุ่ม และวิธีการโหวตจากการเลือกไขว้กลุ่มเป็นเลือกภายในกลุ่มกันเอง ทั้งนี้ ตนจะตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ร่วม 3 ฝ่ายภายในสัปดาห์หน้า พร้อมนำทุกประเด็นไปหารือว่าสามารถปรับแก้อะไร อย่างไรได้บ้าง
    เมื่อถามว่าตามสัดส่วนการตั้งกมธ.ร่วม 3 ฝ่าย แบ่งออกเป็นสนช. 5 คน, กรธ. 5 คน และกกต. 1 คน เท่ากับขณะนี้มีเสียงเป็น 6 ต่อ 5 เสียง หรือสนช.เป็นเสียงข้างน้อย จากเหตุดังกล่าวจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจนทำให้ร่างกฎหมายลูกตกไปหรือไม่ นายพรเพชร ชี้แจงว่า จะต้องเจรจาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆว่าผ่อนผันหรือกำหนดกฎเกณฑ์ใดได้บ้าง หรือถ้าจะไม่บัญญัติเลยก็ย่อมได้
    "การคว่ำหรือไม่คว่ำร่างกฎหมายเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลและเป็นอิสระของสมาชิก แต่ผมคิดว่าคว่ำลำบาก  เพราะต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสนช. อีกทั้งไม่เห็นด้วยที่จะใช้การคว่ำร่างกฎหมายลูกเป็นแทคติกในการขยายเวลาการเลือกตั้ง"
    ประธานสนช.บอกว่า เบื้องต้นสนช.เห็นว่าร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับไม่ต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความว่าขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่. 


ม็อบ "ขยะ-รกเมือง" ที่สุด ก็ม็อบ "เห็บแม้ว" นี่แหละ! อย่างแก๊ง "จ่านิว-นายโรม"........ ถ้าเป็นเขมร-ญวนยุคก่อน เขาไม่เอาไปทำปุ๋ยหรอก

'ธรรมศาสตร์กับศิษย์ประสาท'
หน้าที่ 'เจ้าภาพ' ฉลอง ๔ ปี
'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'
ว่าด้วย "มืดมนและอันตราย"
'บวชซ่อนชั่ว-บวชศรัทธา'?
มาเลย์ที่ 'มีมากกว่าอายุ'