ทปอ.วิเคราะห์GAT/PATเลื่อนกลับไปสอบช่วง23-26ก.พ.อีกจะเจอสารพัดปัญหา


เพิ่มเพื่อน    

23ม.ค.62-นางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ซึ่งมี นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นประธาน ได้พิจารณาการบริหารกระบวนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ /วิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2562 สรุปว่าในการจัดสอบจะมีหน่วยงานที่เป็นสนามสอบ 5 สังกัด จำนวน 212 แห่ง  ซึ่งการเลือกสนามสอบเป็นความต้องการของนักเรียน ซึ่งนักเรียนเลือกสนามสอบตั้งแต่วันสมัคร และรับทราบข้อมูลสนามสอบ ห้องสอบ วันเวลา เรียบร้อยแล้ว ขณะที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ในการจัดทำตันฉบับ การพิมพ์ ทั้งข้อสอบปกติและข้อสอบรูปแบบอักษรเบลล์  รวมถึงต้องวางแผนระบบการขนส่งข้อสอบไปยังสถานสอบ การปรับแก้ไขข้อมูลในระบบการค้นหาสนามสอบ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการตรวจเยี่ยมสามารถทราบข้อมูล และตั้งประธานสนามสอบที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสนามสอบ ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา


นางเพ็ญรัตน์  กล่าวต่อว่า ส่วนผลกระทบหากมีการประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT กลับไปตามกำหนดเดิมวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คือ 1.มีจำนวนสนามสอบ 96 แห่งที่ไม่สามารถรับเป็นสนามสอบได้ เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นที่กำหนดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้แก่ การจัดสอบปลายภาคในระดับชั้นอื่น การรับสมัครเด็ก ม. 1 และ ม. 4 ส่วน 2.นักเรียนเข้าค่ายฝึกวิชาทหาร จำนวน 2,000 คน ถ้ามีการเปลี่ยนสนามสอบเด็กกลุ่มนี้อาจจะร้องเรียนเพราะได้รับผลกระทบ 3.กรณีสนามสอบเปลี่ยน สทศ. ต้องส่งข้อมูลให้นักเรียนทราบ ซึ่ง สทศ. ไม่มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงหรือไม่ และอาจมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสนามสอบไปสนามสอบอื่นที่ตนเองไม่ได้เลือกไว้ เช่น  สนามสอบไกลบ้าน หรือไกลจากที่พักที่จองไว้ล่วงหน้า  4.บางจังหวัดมีสนามสอบเพียงแห่งเดียว การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาสนามสอบใหม่ในกรณีที่สนามสอบเดิมไม่ว่าง 5. กรรมการคุมสอบอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะไปทับซ้อนกิจกรรมที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว สทศ.ไม่มั่นใจว่าจะสามารถหากรรมการคุมสอบทดแทนได้ทันเวลาและ 6.ผู้สมัครบางส่วนอาจจะจองการเดินทาง และที่พัก ไว้เรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงวันสอบอาจส่งผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่าย

“ส่วนข้อดีของจัดสอบตามกำหนดการวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นักเรียนจะได้สอบในสนามสอบที่ตนเองเลือก และทราบข้อมูลรายละเอียดของสนามสอบเรียบร้อยแล้ว หลังการสอบ GAT/PAT นักเรียนมีเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ที่จะเตรียมดูหนังสือเพื่อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และสอบ 9 วิชาสามัญนอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีการวางแผนกิจกรรมต่างไว้แล้ว และเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบตามกำหนด แล้ว”รองเลขาฯ ทปอ.กล่าว
 


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน