ปรบมือรัวๆทหารช่างลงพื้นที่เร่งซ่อมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบภัยจากพายุปาบึก


   

23 ม.ค.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารช่างจากกรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรี นำโดย พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ ผู้บังคับหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ ได้จัดกำลังทหารช่าง 2 กองร้อย ประกอบด้วย  กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี และกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งมีหน่วยที่ตั้งจังหวัดราชบุรีเช่นกัน ได้นำยุทโธปกรณ์เครื่องมือช่างพร้อมกำลังพล ลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่เทศบาลตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วน จำนวน 214 หลัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 138 หลัง คงเหลืออีก 76 หลัง  และการสร้างบ้านใหม่ของชาวบ้านที่พังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลัง 

ทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 มีบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายทั้งหลังจากพายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 316 หลัง ในพื้นที่ 15 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 114 หลัง อำเภอปากพนัง 57 หลัง อ.เฉลิมพระเกียรติ 47 หลัง อ.พระพรหม 33 หลัง อ.ท่าศาลา 17 หลัง อ.ร่อนพิบูลย์ 18 หลัง 
อ.หัวไทร 6 หลัง ลานสกา 1 หลัง อ.ชะอวด 5 หลัง อ.เชียรใหญ่ 4 หลัง อ.ทุ่งสง 4 หลัง อ.นบพิตำ 1 หลัง อ.พรหมคีรี 1 หลัง อ.สิชล 6 หลัง และอ.ขนอม 2 หลัง ซึ่งทุกพื้นที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปตามลำดับ 

ส่วนจำนวนบ้านพังเสียหายบางส่วนมีทั้งสิ้น 50,197 หลัง ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ 49,491 หลัง คิดเป็นร้อยละ 98.59 คงเหลือ 706 หลัง คิดเป็นร้อยละ 1.41 โรงเรียน/สถานศึกษาเสียหายเบื้องต้น 430 แห่ง วัด 239 แห่ง มัสยิด 26 แห่ง โบสถ์ 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 90 แห่ง โรงพยาบาล 8 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 4 แห่ง และสำนักงานสาธารสุขจังหวัด 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสิ่งสาธารณประโยชน์ และพืชผลทางการเกษตรทั้งด้านพืช ประมงและปศุสัตว์ได้รับความเสียหายด้วย.


วันนี้ (๑๙ ส.ค.๖๒) "นายกฯ ประยุทธ์" ยกคณะ "ค่อนข้างใหญ่" ไปสุรินทร์-บุรีรัมย์ ฟังที่โฆษกรัฐบาลแถลงวันก่อน บอกว่า.........

รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'