รู้ยัง!4อดีตรมต.พลังประชารัฐ'อุตตม-สุวิทย์-สนธิรัตน์-กอบศักดิ์'หมดสิทธิลงสมัครส.ส.


เพิ่มเพื่อน    

30 ม.ค.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลาออกจากตำแหน่งรัฐมตรีของ  นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพปชร., นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค พปชร. และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรค พปชร. เพื่อออกมาเล่นการเมืองเต็มตัวนั้นตามรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 คน จะไม่สามารถลงสมัครส.ส.ได้ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อได้ แต่ยังสามารถเป็นรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งได้

โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 วรรคท้าย ระบุว่า "ให้นําความในมาตรา 267วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม"

สำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 263 วรรค 7 ระบุว่า "เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้"

รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ทำให้การลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีของทั้ง 4 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  ได้เลยช่วงเวลา 90 วันมาแล้ว.


 


ไม่อยากใช้คำว่า "เคยบอกไปแล้ว" ในการเขียนหนังสือ แต่วันนี้ "จำเป็น" ขออนุญาตซักครั้ง คือหลังจากเหตุ "ผีน้อย" เกิดเป็น "กรณีศึกษา" ขึ้นแล้ว

ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'