รู้ยัง!4อดีตรมต.พลังประชารัฐ'อุตตม-สุวิทย์-สนธิรัตน์-กอบศักดิ์'หมดสิทธิลงสมัครส.ส.


   

30 ม.ค.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลาออกจากตำแหน่งรัฐมตรีของ  นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพปชร., นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค พปชร. และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรค พปชร. เพื่อออกมาเล่นการเมืองเต็มตัวนั้นตามรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 คน จะไม่สามารถลงสมัครส.ส.ได้ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อได้ แต่ยังสามารถเป็นรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งได้

โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 วรรคท้าย ระบุว่า "ให้นําความในมาตรา 267วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม"

สำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 263 วรรค 7 ระบุว่า "เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้"

รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ทำให้การลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีของทั้ง 4 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  ได้เลยช่วงเวลา 90 วันมาแล้ว.


 


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว