รู้ยัง!4อดีตรมต.พลังประชารัฐ'อุตตม-สุวิทย์-สนธิรัตน์-กอบศักดิ์'หมดสิทธิลงสมัครส.ส.


เพิ่มเพื่อน    

30 ม.ค.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลาออกจากตำแหน่งรัฐมตรีของ  นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพปชร., นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค พปชร. และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรค พปชร. เพื่อออกมาเล่นการเมืองเต็มตัวนั้นตามรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 คน จะไม่สามารถลงสมัครส.ส.ได้ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อได้ แต่ยังสามารถเป็นรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งได้

โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 วรรคท้าย ระบุว่า "ให้นําความในมาตรา 267วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม"

สำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 263 วรรค 7 ระบุว่า "เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้"

รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ทำให้การลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีของทั้ง 4 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  ได้เลยช่วงเวลา 90 วันมาแล้ว.


 


วันนี้ นึกว่าคงไม่ไหว.... เพราะหัวหมุนติ้วแต่เช้า กะนอนคุยกับเพดานซักวัน แต่ฟังโขมงโฉงเฉงข่าวจากโทรทัศน์ ที่ว่า.... การที่พลเอกประยุทธ์ "แยกคนละทาง" กับพลเอกประวิตร ในการลงพื้นที่ เมื่อวาน (๒๒ ก.ย.)

"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!