'กรณ์' ชูจุดแข็งนโยบายประชาธิปัตย์ชัดเจนกว่าพรรคอื่น ใช้เวลา 5 ปีทำงานไม่หยุด


เพิ่มเพื่อน    

7 ก.พ.62 - นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การทำงานนโยบายครั้งนี้ของประชาธิปัตย์แตกต่างไปจากอดีต เนื่องจากมีเวลาถึง 5 ปี ทำงานกันทุกวันในการติดตามปัญหาของคนทุกกลุ่มในสังคมกลั่นกรองและคิดค้นนโยบายจนออกมาเป็น “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ” และเป็นกรอบที่สามารถดำเนินการได้ทันที

“นโยบายที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกันเริ่มจากแก้จนด้วยการเพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน ลดค่าใช้จ่าย สร้างคนโดยการมองไประยะยาวเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ขีดความสามารถในการแข่งขันคนไทย ศักยภาพคนไทย ตอบโจทย์สังคมสูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงคือการเพิ่มความรู้ ความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาต่ออนาคตมากที่สุดคือ การเข้าถึงการศึกษา และ สร้างชาติ คือวิสัยทัศน์การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับสังคมได้แก่ แก้ปัญหายาเสพติด ปฏิรูปการบริหารประเทศ ซึ่งเป็นที่มาของการกระจายอำนาจ ทุกเรื่องที่กล่าวมาคือ หลักคิดจากการกระจายอำนาจ เช่น เลือกผู้ว่าทุกจังหวัด หรือย้อนไปสร้างคนเรื่องการศึกษาก็จะแก้ด้วยการกระจายอำนาจทางการศึกษา ชุมชนเป็นเจ้าของโรงเรียน” รองหัวหน้าพรรประชาธิปัตย์ กล่าว

นายกรณ์ กล่าวว่า จุดแข็งนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้เรามีความชัดเจนมากกว่าทุกพรรค อาจจะมีวาทกรรมประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ แต่ในเนื้อหาสาระของการบริหาร การทำนโยบายที่จับต้องได้ ไม่ค่อยเห็นพรรคอื่นๆที่สามารถชี้แจงออกมาได้ ส่วนของเราชัดเจนตั้งแต่เดือนธันวาคม และเริ่มลงรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ด้วยซ้ำไป เช่น ล่าสุดไปสมุทรสาคร ก็ชัดเจนสำหรับนโยบายเชิงลึกของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับแนวทางหลักของพรรคนั่นคือ “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ”


ในที่สุด ประชาชนก็เห็น! "ทอง"..... จากการ "ยอมตาย-ถวายชีวิต" เพื่องานของนายกฯ ที่ทะลักล้นจากหลังพระออกมาข้างหน้า ดูซี เมื่อวาน เปรยลอยๆ ให้กำลังใจนายกฯ กันหน่อย เพราะท่านกรำศึก ๑๐ ทิศ ทั้งศึกในพรรค ศึกในรัฐบาล ศึกในการบินไทย และศึกที่พวกเลวชนกำลังพยายามลากลงถนน

ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."