'บิ๊กตู่' สั่งเด้ง 'พล.ต.อ.รุ่งโรจน์' พ้นรักษาการเลขาธิการปปง.


   

2 มี.ค.62 -  มีรายงานข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เซ็นยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 331/2561 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ให้ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกตำแหน่งหนึ่งจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น บัดนี้ภารกิจที่ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว และสมควรกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 331/2563 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาแทน ลงวันที่ 17 ธ.ค. 61

อนึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ตั้งแต่ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ โดนปลดจากตำแหน่ง เลขา ปปง. เมื่อวันที่ 3 พ.ค.60 จนมาถึงวันนี้ รวมเวลา 1 ปีกับ 9 เดือน ใช้เลขา ปปง.ไปแล้ว 4 คน คือ พ.ต.อ.สีหนาท, พล.ต.ต.รมสิทธิ์ วีริยาสาร (ปลด 14 ส.ค.61) จากนั้นมีคำสั่งให้ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาฯ รักษาการ (พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 ส.ค.61) และแต่งตั้ง พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ รักษาการ


​​​​​​​ ไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบ อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยเสมอ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สืบสวนที่จะค้นหาร่องรอยหลักฐานนั้นพบหรือไม่

ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?