'บิ๊กตู่' สั่งเด้ง 'พล.ต.อ.รุ่งโรจน์' พ้นรักษาการเลขาธิการปปง.


เพิ่มเพื่อน    

2 มี.ค.62 -  มีรายงานข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เซ็นยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 331/2561 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ให้ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกตำแหน่งหนึ่งจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น บัดนี้ภารกิจที่ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว และสมควรกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 331/2563 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาแทน ลงวันที่ 17 ธ.ค. 61

อนึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ตั้งแต่ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ โดนปลดจากตำแหน่ง เลขา ปปง. เมื่อวันที่ 3 พ.ค.60 จนมาถึงวันนี้ รวมเวลา 1 ปีกับ 9 เดือน ใช้เลขา ปปง.ไปแล้ว 4 คน คือ พ.ต.อ.สีหนาท, พล.ต.ต.รมสิทธิ์ วีริยาสาร (ปลด 14 ส.ค.61) จากนั้นมีคำสั่งให้ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาฯ รักษาการ (พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 ส.ค.61) และแต่งตั้ง พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ รักษาการ


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'