ทหารร่วมชาวบ้านเร่งสร้างฝายกักน้ำวังใช้ฤดูแล้ง


   

4 มี.ค.62 - ที่บริเวณฝายกักเก็บน้ำวัง บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ 9 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง พลตรีสุรพล  ท้วมเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง  ได้สั่งการให้ พันเอกบรรจง คะวงค์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง  นำกำลังจิตอาสาและทหารร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำล้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใช่วงฤดูแล้ง หลังจากในปีนี้ฤดูแล้งมาถึงเร็วกว่าปกติ
      
ทั้งนี้โครงการฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  โดยการสร้างฝายในวันนี้ได้มีการใช้กระสอบปุ๋ยบรรจุทรายและนำมาวางเรียงกันกลางลำน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำและให้บริเวณต้นน้ำลำธารมีน้ำกักเก็บไว้ให้มากที่สุดและค่อยๆไหลลงสู่แหล่งน้ำอย่างช้าๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งนี้.


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'