ต้องทำหน้าที่พลเมืองไทย!คุณยายวัย75ปีบอกถึงการมาใช้สิทธิ์


   

24 มี.ค.2562 -  บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ (ส.ส.)  ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  บริเวณศาลาลานกีฬาชุมชนหลักเมือง  ซึ่งมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดของเขตเลือกตั้งที่ 1 รวมจำนวน 1,147 คน  ก็พบว่ามีประชาชนตื่นตัวเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อ เพื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 07.00 น. ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งท่ามกลางสภาพที่เย็นสบาย   

โดยผู้ที่ใช้สิทธิ์เป็นคนแรกของหน่วยเลือกตั้งนี้ คือ นางสุนีย์ เรืองปรัชญากุล ซึ่งมารอตั้งแต่ตอนเช้า ขณะที่นางสำราญ  เรืองไพศาล อายุมากถึง 75 ปีแล้ว และต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงในการเดินก็ยังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นเดียวกับผู้สูงอายุอีกหลายคน  

คุณยายสำราญบอกว่าได้มาใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง  เพราะต้องการทำหน้าที่ของพลเมืองไทยและรักษาสิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยากจะเห็นประเทศชาติเจริญก้าวหน้า สงบสุข  เพราะที่ผ่านมามีความขัดแย้งกัน  โดยจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปจนกว่าจะเดินไม่ได้ แต่หากนั่งรถเข็นและมีคนเข็นมาให้ก็จะมา.
 


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'