สพฐ.พอใจผลทดสอบ ป.1 อ่านได้ 70% เล็งทำคลังข้อมูลคุณภาพ นร.


   

 

 

 

      นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมสำนักทดสอบทางการศึกษาของ สพฐ.ได้รายงานผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในทุกสังกัดทั่วประเทศ พบว่านักเรียนชั้นป.1 มีอัตราการอ่านออกเขียนได้ที่ร้อยละ 70 เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก โดยตนได้มอบหมายให้ทุกสำนักของ สพฐ.ที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินพุ่งเป้าหมายการสำรวจและวิเคราะห์ผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ป.1 และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ว่าเป็นอย่างไร โดยให้เจาะลึกเป็นเฉพาะกลุ่มโรงเรียน สำหรับการวิเคราะห์ตนได้มอบโจทย์ 3 ประเด็น ได้แก่ ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรค และการถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากโรงเรียนสพฐ.มีจำนวนมากและการจัดการเรียนการสอนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ จะต้องสรุปผลการวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายนนี้

    นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า การวิเคราะห์ผลการดำเนินการนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนแต่ละแห่งนั้น เพื่อต้องการให้เกิดคลังข้อมูลบริการให้แก่โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่ง สพฐ.ไม่ได้ตั้งเป้าหมายการทำงานเฉพาะการเห็นความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากตัวเด็ก เพราะการดำเนินโครงการใดๆ โดยงบประมาณราชการแล้วไม่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัวนักเรียน เราก็ไม่ควรสนับสนุนกิจกรรมนั้นๆ อีก หรือหากสิ่งที่ทำอยู่มีผลลัพธ์ที่ดีต่อเด็กก็ต้องไปดูอีกว่าผลสำเร็จนั้นทำมาถูกทิศทางหรือไม่ เช่น การประชุมอบรมครูที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ครูในการเดินทางเราก็อาจเปลี่ยนมาเป็นอบรมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนท์แทนได้ เป็นต้น และงบประมาณที่เหลือก็สามารถนำมาเติมเต็มให้โรงเรียนนำไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้ ขณะเดียวกันเมื่อมีการปรับรัฐบาล สพฐ.ก็มีข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้ หากสังคมอยากรู้ว่าคุณภาพนักเรียนไม่ดีตรงจุดไหน สพฐ.จะได้มีคำตอบให้ เพราะหากใครอยากเข้ามาสนับสนุนการศึกษา จะได้เข้าถึงข้อมูลได้และเห็นภาพว่า การศึกษาไทยยังด้อยตรงส่วนไหนและขาดการสนับสนุนในเรื่องใด ซึ่งจะได้แก้ปัญหาอย่างตรงจุดสำหรับอนาคตต่อไป


๘ มกรา.....Where are you?แค่ตอบคำถามนี้ "คำถามเดียว" ธนาธรก็เจ๊กอั๊กถูกปิยบุตร ซิ่ง "รถตู้เหาะ" เทกระจาดทับอีกที วานซืน"แบนแต๊ดแต๋" คา easy pass เลย!    .....ทั้งคู่!

รถเหาะ 'เจาะเวลา' ปิยบุตร
โชคดีที่เป็น 'รัฐบาลทหาร'
รูปแบบใหม่ 'ท้าทายประเทศ'
"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร