สพฐ.พอใจผลทดสอบ ป.1 อ่านได้ 70% เล็งทำคลังข้อมูลคุณภาพ นร.


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

      นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมสำนักทดสอบทางการศึกษาของ สพฐ.ได้รายงานผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในทุกสังกัดทั่วประเทศ พบว่านักเรียนชั้นป.1 มีอัตราการอ่านออกเขียนได้ที่ร้อยละ 70 เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก โดยตนได้มอบหมายให้ทุกสำนักของ สพฐ.ที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินพุ่งเป้าหมายการสำรวจและวิเคราะห์ผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ป.1 และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ว่าเป็นอย่างไร โดยให้เจาะลึกเป็นเฉพาะกลุ่มโรงเรียน สำหรับการวิเคราะห์ตนได้มอบโจทย์ 3 ประเด็น ได้แก่ ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรค และการถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากโรงเรียนสพฐ.มีจำนวนมากและการจัดการเรียนการสอนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ จะต้องสรุปผลการวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายนนี้

    นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า การวิเคราะห์ผลการดำเนินการนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนแต่ละแห่งนั้น เพื่อต้องการให้เกิดคลังข้อมูลบริการให้แก่โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่ง สพฐ.ไม่ได้ตั้งเป้าหมายการทำงานเฉพาะการเห็นความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากตัวเด็ก เพราะการดำเนินโครงการใดๆ โดยงบประมาณราชการแล้วไม่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัวนักเรียน เราก็ไม่ควรสนับสนุนกิจกรรมนั้นๆ อีก หรือหากสิ่งที่ทำอยู่มีผลลัพธ์ที่ดีต่อเด็กก็ต้องไปดูอีกว่าผลสำเร็จนั้นทำมาถูกทิศทางหรือไม่ เช่น การประชุมอบรมครูที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ครูในการเดินทางเราก็อาจเปลี่ยนมาเป็นอบรมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนท์แทนได้ เป็นต้น และงบประมาณที่เหลือก็สามารถนำมาเติมเต็มให้โรงเรียนนำไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้ ขณะเดียวกันเมื่อมีการปรับรัฐบาล สพฐ.ก็มีข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้ หากสังคมอยากรู้ว่าคุณภาพนักเรียนไม่ดีตรงจุดไหน สพฐ.จะได้มีคำตอบให้ เพราะหากใครอยากเข้ามาสนับสนุนการศึกษา จะได้เข้าถึงข้อมูลได้และเห็นภาพว่า การศึกษาไทยยังด้อยตรงส่วนไหนและขาดการสนับสนุนในเรื่องใด ซึ่งจะได้แก้ปัญหาอย่างตรงจุดสำหรับอนาคตต่อไป


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"